Proč studovat u nás?

Budova naší školy se nachází v klidném prostredí, obklopená zelení.

Její prostředí je velmi útulné, menší počet dětí ve třídách zajišťuje všem individuální péči.

Všichni pracovníci školy - pedagogové i provozní zaměstnanci se snaží o vytváření bezpečného, zdravého a podnětného prostředí. Usilujeme o tvořivého, samostatného a spokojeného žáka, který bude dobře zvládat řešení životních problémů, bude schopen samostatně komunikovat, bude tvořivý, ohleduplný a tolerantní k sobě samému, ostatním lidem i přírodě a bude se chtít dále vzdělávat.