Škola v klidném prostredí, obklopená zelení

Velký význam v životě školy mají nejen vzdělávací aktivity, ale také zapojování pedagogů i žáků do společenského a veřejného života obce jako např. Vítání občánků, Zpívání v kostele, pořádání Školního plesu atd. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy v 1.-5. ročníku „TVOŘIVĚ ZA POZNÁNÍM “.