Leden 2017

4.1.      Bruslení

6.1.      Tříkrálová sbírka (po obědě do maximálně 16.00hod.)

11.1.    Bruslení

18.1.    Bruslení - poslední lekce

31.1.    Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2016/2017, vyučování končí 4. vyučovací hodinu

 

JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY BUDOU V PÁTEK 3.2. 2017

Listopad 2016

2.11.   Zahájení bruslení - odjezd v 7.45hod.

4.11.   Dýňování - dopolední program

          Halloween od 18.00hod., spaní ve še

7.11.   Beseda s dobříšskými hasiči od 9.30hod.

9.11.   Bruslení - 7.45hod.

11.11. Lucerrničková slavnost - od 15.00hod.

16.11. Bruslení

17.11. Státní svátek

18.11. Ředitelské volno

22.11. Třídní schůzky od 16.00hod.

23.11. Bruslení

24.11. Projektový den - Advent, dopolední tvoření

          Tvořivé odpoledne s rodiči od 15.00hod.

26.11. Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu

          v Rosovicích, koncert, jarmark

Říjen 2016

14.10.            Projektový den Havelské posvícení - od 8.00hod.

14.10.            Beseda s Honzou Tománkem - od 10.00hod

25.10.            Projektový den ke vzniku samostatnosti - od 8.00hod.

26. - 27.10.    Podzimní prázdniny

28.10.            Státní svátek

 

Od října začínají pracovat zájmové kroužky dle informací, které jste obdrželi.

Září 2016

1.9.         Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

6.9.         Schůzka rodičů žáků od 16.00hod. (nultý ročník, 1-5 ročník)

17.9.       Vítání občánků na OÚ ve 14.00hod

19.9.       Divadlo Příbram, odjezd v 8.15hod., nultý ročník, 1-5 ročník, část dětí z MŠ

27.9.       Enviromentální program od 8.00hod., celodopolední projekt, nultý ročník, 1-5 ročník

30.9.       Drakiáda od 14.45hod. do 16.10hod., ŠD a MŠ

Červen 2016

PROJEKT „Les ve škole“ (I. třída)

30.5. - 3.6. Škola v přírodě (Orlík - Loužek)
10.6. Recitační soutěž (obvodní kolo, Čapkova Strž,vítězové školního kola)
20.6. Výlet do ZOO Plzeň (ZŠ a přípravná třída)
24.6. Souboj Podbrďátek (hřiště Rosovice)
27.6. Turnaj malotřídek ve vybíjené (Pičín)
28.6. Besídka MŠ a Letní slavnost ZŠ (od 15.30 h)
29.6. Školská rada (11.30 h), Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy (od 15.30 h)
30.6. Vysvědčení (1. vyučovací hodina)

Květen 2016

PROJEKT „Les ve škole“ (I. třída)

3.5. Rosovický skřivan (školní soutěž ve zpěvu)
5.5. Recitační soutěž (školní kolo, 2.vyuč. hod.)
11.5. Dopravní soutěž (Příbram, 5.r - výběr žáků)
13.5. Dřevíčkova dílnička (přípravná třída, ZŠ)
27.5. Hornické muzeum (přípravná třída, MŠ)
30.5. - 3.6. Škola v přírodě (Orlík - Loužek)

Duben 2016

PROJEKT „Děti v dopravě“ (18.- 21.4. ŠD, ZŠ), (11.- 15.4. MŠ)

4.4. Knihovna Dobříš (divadélko, MŠ, přípravná třída)
7., 14.4. Plavání (8.,9. lekce)
8.4. Společné fotografování 75 Kč (možno i jednotlivci - sada)
19.4. Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí (od 14 h)
20.4. Třídní schůzky ZŠ (od 15.30 h)
22.4. Den Země (třídění odpadového materiálu, úklid okolí školy)
29.4. Hornické muzeum ZŠ (podzemní vláček 20 Kč, expozice minerálů 20 Kč, odjezd v 7.30 h)
29.4. Čarodějnický rej (MŠ, ŠD, od 14.30 h)

Březen 2016

Měsíční projekt - „Jsem čtenář“

9.3. Návštěva dětského oddělení knihovny Dobříš (předškoláci - F.Hrubín, J.V.Sládek, J.Žáček, školáci – fantazie v dětských knihách) odjezd v 8 hod., příjezd v 10.40 hod.
- Děti čtou dětem
- Čtení pomáhá
- Nový Čtenář – testování úrovně čtení žáků ZŠ

3.,10.,17.,31. Plavání (4. - 7. lekce)
9.3. Zápis do MŠ (14.30 h)
14.3. Pat a Mat (MŠ, divadlo Příbram, odjezd v 9.45 h)
21.3. Vítání jara (14.30 h)
22. - 23.3. Velikonoční jarmark
22.3. Světový den vody – Muzeum Dobříš (program pro MŠ i ZŠ zdarma, odjezd v 8 hod.)
23.3. Projekt Velikonoce, koledování

24.3. Velikonoční prázdniny
25.3. Státní svátek

Leden 2016

6.1. Tříkrálová sbírka (Rosovice, Sychrov, Holšiny)
7.,14.,21.1. Cvičení v Sokolovně Dobříš ZŠ (odjezd 7.30 h)
12.,19.1. Cvičení v Sokolovně Dobříš MŠ a přípravná třída (odjezd 7.30 h)
13.1. Den otevřených dveří
18.1. Zápis do 1. třídy (od 15 h)
19.1. Pedagogická rada
22.1. Les ve škole (I. třída a přípravná třída, od 10 h)
26.1. Třídní schůzky (od 16 h)
28.1. Pololetní vysvědčení (poslední vyučovací hodina)
29.1. Pololetní prázdniny

Prosinec 2015

1.12. Předmatematické dovednosti (od 15 hodin, MŠ, přípravná třída)
3.12. Projekt LES VE ŠKOLE (I. třída, přípravná třída)
4.12. Mikulášská nadílka (dopoledne)
4.12. a 11.12. Bruslení (7. a 8. lekce)
9.12. Čechova stodola – přípravná třída (odjezd v 8 hodin)
14.12. Besídka MŠ /15 h/
15.12. Besídka ZŠ /15.30 h/
16.12. Zdravá výživa (Vanda a Standa, školní družina od 14 hodin)
18.12. Koleda po vsi (v rámci Tv)
19.12. Vánoční zpívání v kostele, jarmark (čas bude upřesněn)
22.12. Vánoční zvyky /celodenní projekt/
23.12. - 3.1.2015 Vánoční prázdniny