Březen 2020

středa 4. 3. Imaginárium- odjezd v 8.00 ze zastávky, návrat v 11.15 linkou z Příbrami

čtvrtek 5. 3. plavání - odjezd v 9.30, návrat v 11.45

pondělí 9. až pátek 13. 3. ŠVPř Prkenný Důl u Žacléře (sraz v pondělí v 7.30 u školy, odjezd v 8.30, návrat v pátek kolem 14.00)

úterý 17. 3. ,,My se školy nebojíme“ pro budoucí školáky od 13.15 s Denisou

čtvrtek 19. 3. plavání - odjezd v 9.30, návrat v 11.45

pátek 20. 3. ,,Průzkumníci v Africe“- divadlo v MŠ pro MŠ,1. a 2. ročník, začátek v 8.30

pondělí 23. 3.,,My se školy nebojíme“ pro budoucí školáky od 13.15 s Klárou

středa 25. 3. Den otevřených dveří

čtvrtek 26. 3. plavání- odjezd v 9.30, návrat v 11.45

pátek 27. 3. ,,Noc s Andersenem“ - od 18.00 se spaním ve škole…pro děti, co rády čtou

Únor 2020

 3. - 7. 2. jarní prázdniny

13. 2. zahájení plaveckého výcviku

20. 2. plavecký výcvik

21. 2. pasování prvňáčků na čtenáře

22. 2. školní ples

27. 2. plavecký výcvik

(Po dobu plaveckého výcviku jsou děti vyučovány dle upraveného rozvrhu bez TV.) 

Leden 2020

10. 1.- od 13.00 tříkrálová sbírka po vsi

Rodičům dětí, které pojedou na zimní školu v přírodě, chceme připomenout, že zálohu 2000 Kč je třeba uhradit do 15. 1. 2020.

30. 1.- vyučování končí rozdáním výpisu pololetního vysvědčení v 11.45, ŠD do 16.10

31. 1.- pololetní prázdniny

3.2.- 7. 2. - jarní prázdniny

Prosinec 2019

Bruslíme každou středu až do 18.12. – ukončení kurzu

Středa 11.12.      po bruslení v kostelíku vánoční program - 1.(1.+2.), 2.(3.-5.)

Čtvrtek 12.12.    Zimní dopolední vycházka do přírody spojená se

                              zdobením vánočního stromu pro zvěř (1. – 5. roč.)

Sobota 14.12.    14,30 hod. adventní vystoupení školáků v kostelíku

Pondělí 16.12.   Dopolední kožedělná dílnička s p. Osičkovou

                             z Dobříše ( za finanční podpory MAP rozvoje

                             vzdělávání ORP  Dobříš II MAS Brdy – Vltava) 1.-5.r.

Úterý 17.12.      odjezd v 7,00 do Příbrami – 1.+2. ročník: kino Lví král

Čtvrtek 19.12.   Dopolední koleda po vsi – MŠ i ZŠ ( 1.+2. roč.)

                              3.,4.+5. roč. odjezd v 7,00 hod. do kina: Sněžný kluk

Pátek 20.12.   Vánoční  dopolední posezení ve třídách, rozdání

                          dárečků, podle počasí vycházka do přírody (1. -5. roč.)

 

Vánoční prázdniny od 23.12. do 5.1. 2020!

Krásné Vánoce všem a hodně zdraví do nového roku!

Listopad 2019

  6. 11.- bruslení
11. 11.- Sv. Martin 16:00
13. 11.- divadlo Minor, představení ,,Lipany" (pro žáky 2.- 5. ročníku), Čechova stodola (žáci 1. ročníku)
19. 11.- náhradní bruslení za 20. 11.(není led)
19. 11.- třídní schůzky od 16.00
27. 11.- bruslení
28. 11.- tvořivé dopoledne pro děti
             - tvořivé odpoledne pro rodiče
30. 11.- rozsvícení vánočního stromku, jarmark

Červen 2019

Středa 19.6. 7:30 hod. odjezd linkovým autobusem na Dobříš – pěší výlet přes park do Památníku K. Čapka na divadelní představení,

které sehrají naši žáci z dramatického kroužku (návrat 13:00 hod.)

 

Čtvrtek 20.6. – odjezd autobusem 8:00-soutěž malotřídních škol v Hluboši – Fabián, návrat v 15:20 ( oběd zajistíme v Hluboši)

 

Pondělí 24.6. – čtvrtek 27.6. výletování na kolech, pěšky ( bližší instrukce obdrží děti v pátek 21.6.)

 

Čtvrtek 27.6. od 16:00 Zahradní slavnost ( loučení s žáky 5. ročníku, přivítání prvňáčků)

 

Pátek 28.6. Rozdání závěrečného vysvědčení, odchod domů, nebo počkání na oběd, 12:00 rozchod na prázdniny ( ŠD se nekoná)

 

 

Hezké prázdniny plné slunce a pohody všem dětem a jejich rodinám přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ v Rosovicích!

Květen 2019

Středa 1.5. Státní svátek

Čtvrtek 2.5. od 14,00 hod. zápis do MŠ

Pondělí 6.5. – celé dopoledne: projektový den ke dni osvobození,referáty o blízkých lidech, kteří se zúčastnili bojů za

                    2.sv. války, pěší pochod k pomníku partyzánů (návrat mezi 12.-13. hod.)

Úterý 7.5. 8,00 -12,00 Dopravní hřiště Příbram (1.-5. roč. odjezd od školy)-HELMY S SEBOU!

Středa 8.5. Státní svátek

Pondělí 13.5. – pátek 17.5. Škola v přírodě Blatná – sraz 8,00 u školy

           Děti, které nejedou, budou mít vyučování do 12,00 hod. ŠD v provozu nebude(v nutných případech možno do 16,00 v MŠ)

           Návrat – kolem 15.hod.

Pondělí 20.5. 8,00 hod. – 10,00 hod. environmentální pořad Tonda obal na cestách (1.-5. roč.)

Pátek 24. 5. Noc kostelů ( všichni) od 19,00 hod. Sraz před kostelem

Čtvrtek 30.5. Vybíjená v ZŠ Pičín: odjezd 8,00, návrat pěšky mezi 12,00 – 13,00

Pátek 31. 5. 8,00 – 12,00 atletický víceboj mezi málotřídními školami v Rosovicích na fotbalovém hřišti

Duben 2019

Každý čtvrtek plavecký výcvik

Pondělí       1. 4. – dopravní výchova ve škole

Pátek         5. 4. - 8,30 hod. 1. ročník: „ Veselé zoubky“ Program DM drogerie včetně dárečku

Úterý          9.4. - od 16,00 hod. Třídní schůzky

Pátek         12. 4. - od 14,00 do 17,00 zápis do 1.ročníku (info web + úřední deska)

Úterý         16. 4. - od 16,00 hod. Velikonoční jarmark ( MŠ + ZŠ )

Středa        17. 4. - od 9,00 a 10,00hod. program k Velikonocům v rosovické kapličce

Čtvrtek       18.4. Velikonoční prázdniny!

 

 

Ve čtvrtek 2.5. proběhne od 14,00 hod. zápis do MŠ. Informace k zápisu najdete na webových stránkách a na úřední desce školy.

Březen 2019

Každý čtvrtek plavecký výcvik

Pondělí 11.3. - pátek 15.3. Jarní prázdniny!

Pátek 29.3. v 18.00hod. Noc s Andersenem - pro děti, které rády čtou

(návštěva rosovické knihovny, čtení konkrétní ukázky a plnění úkolů k dané ukázce, spaní ve škole)

Ukončení akce: v sobotu 30.3. v 8.00hod.

 

leden 2019

pátek 4.1.           po 13.hodině tříkrálová sbírka

čtvrtek 10.1.       od 8.00 postupně MŠ, pak 1. - 5. roč. preventivní program o správném čištění zubů.

                         Děti si donesou pomůcky, které používají na čištění zubů.

čtvrtek 31.1.       vysvědčení za 1. pololetí bude rozdáno 4. vyučovací hodinu, vyučování pro všechny ročníky bude

                         ukončeno v 11.45hod.

pátek 1.2.           jednodenní pololetní prázdniny