Duben 2018

Každý čtvrtek pokračuje plavecký výcvik do 19.4.2018

1. týden

Úterý    3.4.    Mobilní planetárium (náhradní termín za 26.3.)

Čtvrtek 5.4.    Třídní schůzky od 16.00hod. (ŠvP)

Pátek    6.4.    Zápis do 1.ročníku od 14.00hod.

2. týden

Středa   11. 4. Divadelní představení v Aj jazyce na Dobříši pro 3. – 5. ročník

                      (odjezd z autobusové zastávky - sraz v 7,20 hod.)

3. týden

Čtvrtek  19. 4. Poslední plavání !

Pátek    20. 4. Den Země s lesníkem v lese ( úklid a povídání o lese )

4. týden

Pátek    27. 4. Čarodějnický rej 14,30 – 16,00 hod.

 

Pátek       4.5. Fotografování - školáci

 

 

 

Únor 2018

Pátek 2.2.         Jednodenní pololetní prázdniny

Pondělí 5.2.       Divadlo ve škole - Voskovec a Werich, v 8.00hod.

Čtvrtek 8.2.       Začátek plaveckého výcviku - odjezd v 9.15hod.

Každý další čtvrtek pravidelně až do 19.4.2018 - plavání.

Sobota 24.2.     Školní ples ve stylu maškarního od 20.00hod. v místním hostinci.

Neděle 25.2.     Dětský karneval - hodina bude upřesněna (pořáda Společná Pohoda)

 

 

 

 

Leden 2018

Středa 3.1.          Začátek vyučování

Pátek 5.1.           Po obědě Tříkrálová sbírka

Čtvrtek 25.1.       Pedagogická rada

Úterý 30.1.         "Pohádky pro Hurvínka" - odjezd od školy v 8.00hod.

Středa 31.1.        Vysvědčení 4.vyučovací hodinu, vyučování končí v 11.45hod., ŠD do 16.15 hod.

Pátek 2.2.           Jednodenní pololetní prázdniny

 

Po celý měsíc leden probíhá vyučování podle rozvrhu, který děti obdržely na začátku školního roku. Budou mít běžnou tělesnou výchovu a je třeba, aby měly ve škole oblečení na TV!

 

 

 

Leden 2017

4.1.      Bruslení

6.1.      Tříkrálová sbírka (po obědě do maximálně 16.00hod.)

11.1.    Bruslení

18.1.    Bruslení - poslední lekce

31.1.    Předávání vysvědčení za 1. pololetí 2016/2017, vyučování končí 4. vyučovací hodinu

 

JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY BUDOU V PÁTEK 3.2. 2017

Listopad 2016

2.11.   Zahájení bruslení - odjezd v 7.45hod.

4.11.   Dýňování - dopolední program

          Halloween od 18.00hod., spaní ve še

7.11.   Beseda s dobříšskými hasiči od 9.30hod.

9.11.   Bruslení - 7.45hod.

11.11. Lucerrničková slavnost - od 15.00hod.

16.11. Bruslení

17.11. Státní svátek

18.11. Ředitelské volno

22.11. Třídní schůzky od 16.00hod.

23.11. Bruslení

24.11. Projektový den - Advent, dopolední tvoření

          Tvořivé odpoledne s rodiči od 15.00hod.

26.11. Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu

          v Rosovicích, koncert, jarmark

Říjen 2016

14.10.            Projektový den Havelské posvícení - od 8.00hod.

14.10.            Beseda s Honzou Tománkem - od 10.00hod

25.10.            Projektový den ke vzniku samostatnosti - od 8.00hod.

26. - 27.10.    Podzimní prázdniny

28.10.            Státní svátek

 

Od října začínají pracovat zájmové kroužky dle informací, které jste obdrželi.

Září 2016

1.9.         Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

6.9.         Schůzka rodičů žáků od 16.00hod. (nultý ročník, 1-5 ročník)

17.9.       Vítání občánků na OÚ ve 14.00hod

19.9.       Divadlo Příbram, odjezd v 8.15hod., nultý ročník, 1-5 ročník, část dětí z MŠ

27.9.       Enviromentální program od 8.00hod., celodopolední projekt, nultý ročník, 1-5 ročník

30.9.       Drakiáda od 14.45hod. do 16.10hod., ŠD a MŠ

Červen 2016

PROJEKT „Les ve škole“ (I. třída)

30.5. - 3.6. Škola v přírodě (Orlík - Loužek)
10.6. Recitační soutěž (obvodní kolo, Čapkova Strž,vítězové školního kola)
20.6. Výlet do ZOO Plzeň (ZŠ a přípravná třída)
24.6. Souboj Podbrďátek (hřiště Rosovice)
27.6. Turnaj malotřídek ve vybíjené (Pičín)
28.6. Besídka MŠ a Letní slavnost ZŠ (od 15.30 h)
29.6. Školská rada (11.30 h), Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy (od 15.30 h)
30.6. Vysvědčení (1. vyučovací hodina)

Květen 2016

PROJEKT „Les ve škole“ (I. třída)

3.5. Rosovický skřivan (školní soutěž ve zpěvu)
5.5. Recitační soutěž (školní kolo, 2.vyuč. hod.)
11.5. Dopravní soutěž (Příbram, 5.r - výběr žáků)
13.5. Dřevíčkova dílnička (přípravná třída, ZŠ)
27.5. Hornické muzeum (přípravná třída, MŠ)
30.5. - 3.6. Škola v přírodě (Orlík - Loužek)

Duben 2016

PROJEKT „Děti v dopravě“ (18.- 21.4. ŠD, ZŠ), (11.- 15.4. MŠ)

4.4. Knihovna Dobříš (divadélko, MŠ, přípravná třída)
7., 14.4. Plavání (8.,9. lekce)
8.4. Společné fotografování 75 Kč (možno i jednotlivci - sada)
19.4. Pedagogická rada ke 3. čtvrtletí (od 14 h)
20.4. Třídní schůzky ZŠ (od 15.30 h)
22.4. Den Země (třídění odpadového materiálu, úklid okolí školy)
29.4. Hornické muzeum ZŠ (podzemní vláček 20 Kč, expozice minerálů 20 Kč, odjezd v 7.30 h)
29.4. Čarodějnický rej (MŠ, ŠD, od 14.30 h)