Říjen 2018

V říjnu začínáme s bruslením! Bude se jezdit každou středu. Začíná se 10.10. a končíme ve středu 19. prosince. Pouze 31. října, hned po podzimních prázdninách, se na bruslení nejede, protože chceme připomenout dětem významné výročí 100 let od vzniku republiky. Pojedeme na Hrad a máme zajištěnu komentovanou prohlídku výstavy „Doteky státnosti.“

Středa 10.10. bruslení – odjezd autobusu v 7,45 hod.! ( pro školáky se mění od tohoto týdne rozvrh – odpadnou hodiny TV a v době TV se budou učit

                                  předměty, o které bruslením přijdou.

Sobota 13.10. Vítání občánků ( týká se pouze oslovených dětí)

Středa 17.10. bruslení

Středa 24.10. bruslení

Čtvrtek 25.10. Dýňování v Čechově stodole, odjezd linkovým autobusem v 8,05. Sraz ve škole. Návrat pěšky okolo 11.hod., pak se děti učí.

Pondělí 29.10. a úterý 30.10. Podzimní prázdniny!

Středa 31.10. Pražský hrad – odjezd 8,00 hod. autobusem od školy, návrat velmi přibližně okolo 14. hod. ( oběd nebude)