Měsíční plán přípravné třídy - březen 2017

 1. Pohádkový týden
 2. Hrajeme si se zvířátky
 3. Zaťukalo jaro
 4. Kniha je můj kamarád

Rozumová výchova (RV) - Seznámení se s pohádkovými postavami (záporné a kladné). Umět vyhledat ponaučení v příběhu. Poznávání zvířat, zvířecích rodin. Hospodářská a domácí zvířata. Znaky jara. Pozorování změn v přírodě. Březen - měsíc knihy. Orientace v prostoru (před, za, nad, pod, vedle, blízko, daleko).

Jazyková výchova (JV) - Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásky C, S, Z. Vymýšlení příběhů. Analýza a syntéza slov. Nácvik básničky. Všímání si tvarů písmen.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce k tématům. Tvorba knížky. Výroba záložky. Zapouštění barev do klovatiny. Modelování. Skládání z papíru.

Literární výchova (LV) - Upevňování kladného vztahu ke knihám, prohlížení knih a časopisů. Rozvíjet povědomí o tradičních českých pohádkách. Obrázkové čtení, vyprávění podle obrázkové osnovy. Soustředěný poslech čteného textu.

Grafomotorika (Gra.) - Stimulační program Maxík – Kreslíme horní a dolní oblouk, ostrý obrat.

Tělesná výchova (TV) - Plavání.

Hudební výchova (HV) - Nácvik písní k tématům. Poslech hudby. Noty.

Pobyt venku - Pozorování probouzející se přírody. Pohybové hry, hry na hřišti, hry s míčem.

 

Měsíční četba: Četba knížek dětí, četba pohádek

Dramatizace: Princové jsou na draka

Angličtina: Barvy

 

Akce v březnu

8. 3. Princezna Konvalinka KD Dobříš, odjezd v 8:00 hod.
15. 3. Den otevřených dveří od 8:00 hod.
Plavání - všechny čtvrtky, odjezd 9:30 hod.
31. 3. Noc s Andersenem - Čtení na téma Čtyřlístek spojené se spaním ve škole. Pouze vybraní čtenáři. (PT se tato akce netýká)

Měsíční plán přípravné třídy - únor 2017

 1. Masopust
 2. Bez práce nejsou koláče
 3. Já a moje rodina

Rozumová výchova (RV) - Seznámení se s Masopustem. Jaké známe povolání. Důležitost lidské práce. Vědět, kdo tvoří moji rodinu. Procvičování orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole).

Jazyková výchova (JV) - Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásky Č, Š, Ž. Hláska na začátku slova. Popis obrázků. Nácvik básničky. Všímání si tvarů písmen.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce k tématům. Šití, výroba masky kresba rodiny, čím bych chtěl být.

Literární výchova (LV) - Obrázkové čtení, vyprávění podle obrázkové osnovy. Soustředěný poslech čteného textu. Pantomima. Četba klasických českých pohádek.

Grafomotorika (Gra.) - Stimulační program Maxík - Kreslíme šikmé čáry, horní a dolní oblouk.

Tělesná výchova (TV) - Plavání.

Hudební výchova (HV) - Nácvik písní k tématům. Doprovod písní na hudební nástroje. Poslech hudby. Houslový klíč.

Pobyt venku - Hry na hřišti, hry se sněhem. Vycházky do okolí školy.

 

Měsíční četba: Ferda Mravenec

Dramatizace: Boudo, budko, Princové jsou na draka

Angličtina: Barvy

 

Akce v únoru

9. 2. Začínají lekce plavání (odjezd 9:30) - s sebou ručník, plavky, mýdlo, holky koupací čepice, hřeben, gumičku
27. 2. – 3. 3. Jarní prázdniny

Měsíční plán přípravné třídy - leden 2017

 1. Tři králové
 2. Pohádková zima
 3. Záhadné tělo
 4. Doktora se nebojíme
 5. Naše smysly

Rozumová výchova (RV) - Seznámení s tradicí Tří králů. Znaky zimy, pozorování změn v přírodě, zvířátka v zimě, zimní sporty. Poznáváme naše tělo. Zdraví a nemoc. Umět využívat všechny smysly, smyslové hry. Určování geometrických tvarů, skládání obrázků.

Jazyková výchova (JV) -Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásky L, Ň, Ť, Ď. Zdrobněliny, slova nadřazená a podřazená. Hláska na začátku slova. Popisování obrázku, vymýšlení příběhů.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce k tématům, využívání smyslů, obkreslování. Ošetřování.

Literární výchova (LV) - Obrázkové čtení, vyprávění podle obrázkové osnovy. Soustředěný poslech čteného textu. Dramatizace. Četba klasických českých pohádek.

Grafomotorika (Gra.) - Stimulační program Maxík – Kreslíme kruhy, šikmé čáry.

Tělesná výchova (TV) - Bruslení.

Hudební výchova (HV) - Zpěv písní se zimní tematikou. Poslech hudby.

Pobyt venku - Hry na hřišti, hry se sněhem. Vycházky do okolí školy.

 

Měsíční četba: Pohádky

Dramatizace: Boudo budko

 

Akce v lednu

4. 1., 11. 1., 18. 1. Bruslení (18. naposledy)
6. 1. Tříkrálovská sbírka (po obědě do max. 16 hod)
31. 1. Předávání pololetního hodnocení
3. 2. Pololetní prázdniny

Měsíční plán přípravné třídy - prosinec 2016

 1. Mikulášská nadílka
 2. Zvyky a tradice Vánoc
 3. Štědrý den se blíží

Rozumová výchova (RV) - Seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi. Počítání na adventním kalendáři – všímání si tvarů čísel. Co nepatří do řady, rozdíly, dokreslování, třídění.

Jazyková výchova (JV) - Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásky K, G, H, CH. Posilování smyslu pro rým. Nácvik básničky. Všímání si tvarů písmen. Hláska na začátku slova.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce se zimní tematikou. Výroba vánočních dárků a dekorací.

Literární výchova (LV) - Obrázkové čtení, vyprávění podle obrázkové osnovy. Soustředěný poslech čteného textu. Dramatizace. Četba klasických českých pohádek.

Grafomotorika (Gra.) - Stimulační program Maxík – Kreslíme čáry směrem dolů.

Tělesná výchova (TV) - Bruslení.

Hudební výchova (HV) - Poslech a nácvik zpěvu koled a písní se zimní tematikou. Nácvik na vystoupení. Doprovod písní na hudební nástroje.

Pobyt venku - Pozorování zimní přírody. Vycházky po okolí. Krmení zvířátek. Hry na hřišti.

 

Měsíční četba: Vánoční příběhy a pohádky, klasické pohádky

Dramatizace: Vánoční pohádka, Boudo budko

 

Akce v prosinci

5. 12. Mikuláš
6. 12. KD Dobříš – Půjdem spolu do Betléma (od 10 hod.)
16. 12. Karlštejn – Muzeum betlémů a výroba vánočního dárečku (odjezd 8:00 hod.)
17. 12. Vánoční vystoupení v kostele (15:00 hod.)
19. 12. Vánoční besídka přípravná třída a MŠ (15:30 hod.)
21. 12. Koleda sponzorům (dopoledne) – NEBUDE BRUSLENÍ!!
22. 12. Předávání dárečků, vycházka do lesa a zdobení stromečků pro zvířátka (návrat do 12:30 hod.)
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny

Měsíční plán přípravné třídy - listopad 2016

 1. Halloween
 2. Na svatého Martina
 3. Tajemství lesa
 4. Tajemství lesa
 5. Adventní čas

Rozumová výchova (RV) - Seznámení se s tradicí Halloween a sv. Martin. Poznávání listnatých a jehličnatých stromů. Zvířátka v lese. Co je to Advent. Procvičování číselné řady 1-10. Učíme se hodiny.

Jazyková výchova (JV) - Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásky D, T, N, J. Slovní spojení, popis obrázků. Nácvik básničky. Všímání si tvarů písmen. „Marťanská řeč“. Hláska na začátku slova.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce k tématům. Výroba vánočních dekorací.

Literární výchova (LV) - Obrázkové čtení, vyprávění podle obrázkové osnovy. Soustředěný poslech čteného textu. Dramatizace. Četba klasických českých pohádek.

Grafomotorika (Gra.) - Stimulační program Maxík – Kreslíme čáry.

Tělesná výchova (TV) - Bruslení.

Hudební výchova (HV) - Nácvik písní k tématům. Hudební hry. Poslech hudby. Nácvik na vystoupení. Doprovod písní na hudební nástroje.

Pobyt venku - Hry na hřišti, pohybové hry. Vycházka do lesa. Hry s míčem, švihadlem.

 

Měsíční četba: Maxipes Fík

Dramatizace: Vánoční pohádka

 

Akce v listopadu

2. 11. Zahájení bruslení (odjezd od školy už v 7:45)
28. 10. Státní svátek
4. 11. Dýňování (dopolední program, od 18:00 lampiónový průvod a spaní ve škole)
11. 11. Lucerničková slavnost od 15:00
22. 11. Třídní schůzky
24. 11. Projektový den Advent (dopolední tvoření), odpoledne tvoření s rodiči od 15:00
26. 11. Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromku, jarmark
Beseda s Hasiči z Dobříše (termín bude upřesněn)

Měsíční plán přípravné třídy - říjen 2016

 1. Podzim už je tu
 2. Loučíme se s ptáčky
 3. Foukej, foukej větříčku
 4. Zvířátka v ZOO

Rozumová výchova (RV) - Znaky podzimu. Pozorování změn v přírodě. Poznáváme ptáčky. Změny počasí. Procvičování číselné řady 5-10, upevňování představy o množství.

Jazyková výchova (JV) - Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásek F, V, BĚ, PĚ, VĚ. Určování počtu slabik. Popisování obrázků. Nácvik básničky. Všímání si tvarů písmen. „Marťanská řeč“.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce k tématům. Práce s podzimními plody. Tiskání. Ubrousková technika.

Literární výchova (LV) - Obrázkové čtení, vyprávění podle obrázkové osnovy. Soustředěný poslech čteného textu. Četba klasických českých pohádek.

Grafomotorika (Gra.) - Stimulační program Maxík – Sypeme ptáčkům zrní.

Tělesná výchova (TV) - Nácvik hodu míčem. Míčové hry.

Hudební výchova (HV) - Nácvik písní k tématům. Hudební hádanky. Poslech hudby.

Pobyt venku - Hry na hřišti. Vycházky po okolí. Pohybové hry, hry s míčem. Sběr podzimních plodů, pozorování změn v přírodě.

 

Měsíční četba: Povídání o pejskovi a kočičce

Dramatizace: O Koblížkovi

 

Akce v říjnu

26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek

Měsíční plán přípravné třídy - září 2016

 1. Ahoj, kamarádi
 2. Barevný týden
 3. Ovoce a zelenina
 4. Ovoce a zelenina

Rozumová výchova (RV) - Seznamování se s novými kamarády, s prostory školy. Určování barev a jejich odstínů. Správné pojmenování ovoce a zeleniny. Poznávání jedlých a nejedlých hub. Procvičování číselné řady 1–5.

Jazyková výchova (JV) - Dechová cvičení, motorika mluvidel. Nácvik hlásek M, B, P. Určování počtu slabik. Nácvik básničky. Všímání si tvarů čísel. „Marťanská“ řeč.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Výtvarné práce k tématům. Míchání barev. Technika rozfoukávání barevné tuše, tiskání, mačkání/trhání papíru, ubrousková technika, kresba na sklo.

Literární výchova (LV) - Obrázkové čtení, úkoly ke čtenému textu. Vyprávění podle obrázkové osnovy.

Grafomotorika (Gra.) - Správné sezení u stolu, vyvozování úchopu psací potřeby, uvolňování ruky.

Tělesná výchova (TV) - Pohybové hry, štafetové hry. Seznámení se základními tělovýchovnými povely.

Hudební výchova (HV) - Opakování známých písní z MŠ. Nácvik písní k tématům. Poslech hudby. Mazurka.

Pobyt venku - Seznámení se s prostředím školy. Vycházky po okolí. Hry na hřišti. Pohybové hry.

 

Měsíční četba: Mach a Šebestová

Dramatizace: O Veliké řepě

 

Akce v září

6. 9. Třídní schůzka (informační) 16:00
Drakiáda - školní družina (datum bude upřesněno)
19. 9. Divadlo Příbram - Krysáci
28. 9. Státní svátek

Školní rok 2016/2017 - Potřebné pomůcky pro přípravnou třídu

Kufřík na výtvarnou výchovu

 1. Kelímek na vodu
 2. Vodové barvy
 3. Temperové barvy
 4. Paletka na tempery
 5. Štětce (plochý a kulatý)
 6. Ubrus nebo podložku větší než A4 nebo noviny
 7. Košili nebo zástěru (nejvíce se nám osvědčilo něco s dlouhým rukávem)
 8. Lepidlo v tyčince
 9. Nůžky
 10. Guma
 11. Ořezávátko
 12. Pastelky
 13. Obyčejná tužka
 14. Barevné papíry
 15. (penál ani aktovka nejsou nutné)

Oblečení na tělesnou výchovu (tepláky, kraťasy, tričko, mikina, boty dovnitř i ven)

Přezůvky

Kelímek na pití

Notýsek A6 na omluvenky

Měsíční plán přípravné třídy - červen 2016

 1. Život v trávě, u rybníka
 2. Barevný týden
 3. Co umím
 4. Vítáme tě léto
 5. Hurá, prázdniny!

Rozumová výchova (RV) - Seznámení s drobnými živočichy, kteří žijí v trávě a u vody. Roční období léto – znaky. Připomenutí bezpečnosti o prázdninách. Poznávání čísel, číselné spojovačky, seznámení s matematickými operacemi plus a mínus.

Jazyková výchova (JV) - Procvičování sluchové analýzy a syntézy. Upevňování výrazného mluvního projevu a přednesu. Procvičování hlásky ř.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Míchání barev, sluníčko, malování na kamínky, těšíme se na prázdniny.

Literární výchova (LV) - Četba pohádek dle výběru dětí, samostatné vymýšlení pohádek.

Grafomotorika (Gra.) - Příprava na psaní.

Tělesná výchova (TV) - Vycházky, pohybové hry, hry s míčem.

Hudební výchova (HV) - Opakování známých písní, nácvik hry na flétnu.

 

Akce v červnu

20.6. Výlet do ZOO Plzeň (ZŠ a přípravná třída)
28.6. Letní slavnost (od 15.30 h)
30.6. Vysvědčení

Měsíční plán přípravné třídy - květen 2016

 1. Maminka má svátek
 2. Slabikář slušného chování
 3. Orientujeme se v čase
 4. Děti na celém světě

Rozumová výchova (RV) -Uvědomit si, co pro mě maminka dělá. Seznámení se svátkem. Osvojování základních společenských pravidel, dodržování slušného chování. 4 roční období – dělení, přiřazování měsíců, dny v týdnu, začínáme se orientovat v hodinách. Upevňovat vztahy mezi dětmi, seznamovat s multikulturní výchovou. Časová posloupnost – řazení dle obrázků. Pojmy méně, více, stejně, o kolik více, méně.

Jazyková výchova (JV) - Rozvoj sluchové syntézy – skládání slabik, dále pak celých slov. Používání přídavných jmen. Didaktické hry pro rozvoj slovní zásoby.

Výtvarná výchova a Pracovní činnost (VV + PČ) - Portrét maminky. Rozvoj estetických dovedností – výroba přáníček a dárků ke Dni matek. Správné a nesprávné chování. Čtyři roční období, hodiny. Děti na celém světě.

Literární výchova (LV) - Četba příběhů se závěrečným ponaučením, dramatizace.

Grafomotorika (Gra.) - Dolní klička, horní klička.

Tělesná výchova (TV) - Pohybové hry – rozvoj ohleduplnosti k druhým. Nácvik hodu.

Hudební výchova (HV) - Písně s pohybem.

 

Akce v květnu

3. 5. Rosovický skřivan (školní soutěž ve zpěvu)
13. 5. Dřevíčkova dílnička (ve škole)
27. 5. Hornické muzem (přípravná třída a MŠ)
30. 5. - 3. 6. Škola v přírodě