Vysvědčení v přípravné třídě

Školní rok v přípravné třídě utekl jako voda a nastal čas rozdat si vysvědčení. Všichni žáci dostali jedničku za krásnou práci v průběhu školního roku. Tímto jim přeji krásné prázdniny a mnoho úspěchů v první třídě. Fotografie z akce.

Letní slavnost

Symbolickou tečku za školním rokem 2015/2016 udělala Letní slavnost, která se konala v úterý 28. června. Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme mohli strávit příjemné letní odpoledne. Nejprve vystoupily děti z mateřské školy se zpívanou pohádkou O Červené Karkulce a písničkou. Jejich vystoupení bylo zakončeno šerpováním budoucích předškoláčků a prvňáčků. Po mateřské škole vystoupili žáci přípravné třídy s krátkými veršovanými pohádkami, básničkou a písničkou. Na závěr jejich vystoupení byli slavnostně pasováni na školáky. Následovalo vystoupení základní školy s písničkami v českém a anglickém jazyce a šerpování žáků pátého ročníku, kteří se s námi tento rok loučí. Na závěr předvedly své vystoupení zájmové kroužky Zumba a Hasiči. Zástupci rodičů slavnostně poděkovali odcházející ředitelce školy Mgr. Zdence Pecharové a učitelce Mgr. Blance Schovánkové za jejich dlouhodobou a pečlivou práci. Tímto děkujeme všem za účast a přejeme žákům krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalším školním roce. Fotografie z akce.

Výlet do Zoologické zahrady Plzeň

V pondělí 20. června se děti základní a přípravné třídy zúčastnily výletu do Zoologické zahrady Plzeň. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili příjemný výlet. Jen jsme litovali, že nemáme více času. Viděli jsme spoustu krásných zvířat, ale dětem se asi nejvíce líbil výlet do DinoParku, kde někteří dinosauři vypadali téměř jako živí. Děti si zde také užily spoustu zábavy na prolézačkách. Na závěr jsme si nakoupili spoustu krásných suvenýrů a vydali jsme se autobusem zpět do školy. Tento výlet měly děti zcela hrazen z výtěžku ze školního plesu. Fotografie z akce.

Světový den vody v Muzeu Dobříš

V úterý 22. března 2016 jsme se vydali do Muzea Dobříš, kde se konal vzdělávací program o vodě. V rámci návštěvy jsme shlédli krátký pohádkový příběh o putování kapky vody a na interaktivním modelu jsme se dozvěděli princip koloběhu vody v přírodě. Na závěr si děti mohly odnést malé dárečky, mýdlo a obrázek dešťové kapky, které si samy vyrobily.

Více informací

Pololetní hodnocení

I v přípravné třídě jsme si rozdávali „vysvědčení“. Jednalo se o pochvalný list s krátkým slovním hodnocením práce za uplynulé pololetí. V prvním pololetí pracovaly děti velmi dobře a udělaly velké pokroky. Věřím, že i ve druhém pololetí stihneme spoustu práce, aby děti byly výborně připravené na vstup do první třídy. Fotografie z pololetního hodnocení.

Zápis do 1. třídy

Dne 18. a 25. ledna 2016 proběhl zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 12 dětí. Děti musely u zápisu vyprávět pohádku O Červené Karkulce, zazpívat písničku nebo říct básničku. Dále ukázaly své znalosti v určování barev, poznávání čísel, geometrických tvarů a také v grafomotorice. Za odměnu pak děti dostaly drobné dárečky. Výsledky zápisu budou rodiče znát začátkem února. Fotografie ze zápisu.

Duhová pohádka

V pátek 8. 1. shlédli žáci mateřské školy a žáci 0. – 3. ročníku divadlo DUHOVÁ POHÁDKA podle textu Daniely Fischerové. Jedná se o program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů. Pohádka se skládala ze tří částí. První část byla o Sluníčku, které z duhy vybarvilo svět. Druhá o Měsíčkovi, pro kterého Sluníčko udělalo hvězdy a třetí o tom, jak se díky ochraně a péči zrodilo kuřátko. Pohádka byla protkána veselými písničkami a dětem se moc líbila. Fotografie z divadla.

Čechova stodola

Ve středu 9. prosince jsme se vydali do Čechovy stodoly. Celou expozicí nás provázel hodný anděl, který nám ukázal, jaké je to v nebi a jaké jsou vánoční tradice. Když přišlo na řadu peklo, i těm nejodvážnějším zatrnulo. Nakonec se ukázalo, že ve třídě žádného velkého hříšníka nemáme, a tak jsme se vykoupili pěknými písničkami a mohli jsme pokračovat dále. V dílničce si pak děti vyrobily krásný svícínek z perníku. Jelikož nám zbývalo stále spoustu času, udělali jsme si hezkou procházku do Holšin, odkud už jsme jeli autobusem rovnou do školy. Fotografie z Čechovy stodoly.