GDPR - ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblastni údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 3ptmg6h, emailem na adrese zsams.rosovice@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram, Rosovice 89, Rosovice 262 11. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, zvnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Iva Petřinová, tel. č. : 608 191 361, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, k zastižení na adrese : Mírové náměstí 1551, Dobříš 263 01 v kanceláři č. 306 každý všední den od 8.00hod do 15.00hod.