O naší školce

Naše motto

"Všechno, co jsem opravdu potřeboval vědět, jsem se naučil v mateřské škole. Sdílet všechno. Hrát fér. Neuhodit lidi. Vrátit věci tam, kde jsem je našel. Uklidit po sobě. Nesahat na horká kamna. Až se venku ochladí, oblékat se teple. Když jdeš do světa, dávat pozor na auta, držet se za ruce a držet se pohromadě."                                                                                                                         Robert Fulghum                                                                                                                                                        

O co se snažíme

Dobře si uvědomujeme, že předškolní vzdělávání klade základy pro celoživotní učení, odvahu a objevování, poskytující dětem prostor, kde mohou rozvíjet svou zvídavost, tvořivost a sociální dovednosti. Naším cílem proto je, aby se u nás děti cítily spokojeně, šťastně a bezpečně. Důraz klademe na empatický a individuální přístup ke každému dítěti a jeho nejbližší rodině. 

Pedagogičtí pracovníci

  • Bc. Kristýna Kubartová
  • Marcela Nacházelová

Obě naše paní učitelky s láskou pečují o svěřené děti, pro které organizují bohatý denní program plný her a aktivit, jež napomáhají rozvoji dětských schopností. Dále dohlíží na děti během vycházek i venkovních hrátek, vždy s důrazem na udržení maximální bezpečnosti. Jejich péče zahrnuje také plánování odpoledního spánku a asistenci dětem při oblékání, hygieně a stravování. Tím vytváří prostředí, kde se děti nejenom učí a rozvíjejí, ale také se cítí chráněny a podporovány ve svém růstu. 

Naší prioritou je co nejlépe a zároveň plnohodnotně naplnit dětem předškolní období a připravit je na bezproblémový nástup na ZŠ. 

Hodně dbáme na sportovní vyžití našich dětí, proto jsme se zapojili do projektů Se Sokolem do života a Školka v pohybu, více informací v záložce projekty. Novinkou v letošním roce je i výuka angličtiny metodou Wow! english. Díky Šablonám  OP JAK můžeme realizovat zábavné projektové dny a účastnit se Malé technické univerzity. 


 

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života