Zápis do 1. tříd

Důležité informace k zápisu k povinné školní docházce

  • Dne 10.4.2024 od 14 do 17 hod. vyhlašuji dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

​        ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.  

  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do elektronického předzápisu je možné od 10. 3. 2024 vstoupit přímo z této adresy: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmsrosovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=686 a v klidu  vyplnit potřebné údaje k zápisu. Na tomto místě si rovněž můžete stáhnout formulář přihlášky ke vzdělávání, případně i žádost o odklad školní docházky. Do těchto stažených formulářů lze zapisovat přímo z počítače. Poté je potřeba vyplněný formulář přihlášky (v případě žádosti o odklad i tuto žádost) vytisknout, podepsat a přinést k zápisu. 
  • Rádi Vám se vším, včetně vytištění přihlášek, pomůžeme přímo při zápisu.
  • S dítětem, formuláři, Vaším občanským průkazem a rodným listem dítěte se poté prosím dostavte 10. dubna do školy, kde už se na Vás i na děti moc těšíme.
  • Jestliže zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce se svou písemnou žádost rovněž přijít a doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a školní vývěsce po ukončení správního řízení.
  • Pokud někdo tento termín z jakéhokoli důvodu nestihl, je možné uskutečnit zápis  i dodatečně, a to do konce dubna 2024. 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života