Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Aktuality

MOJRÁČEK je čtvrtletník plný inspirujících příběhů pro děti, které se dotýkají různých problémů, se kterými se mohou setkat v jejich každodenním životě. Zároveň obsahuje užitečné tipy a rady pro rodiče, aby mohli lépe porozumět a podpořit své děti v řešení těchto situací.  Záměrem časopisu MOJRÁČEK je poskytnout dětem a rodičům prostor pro otevřený dialog o různých tématech a podněcovat vzájemné porozumění. Věříme, že kvalitní informace a podpora mohou přispět ke zdravému vývoji dětí. Můžete si jej stáhnout zde: Mojráček 

Nenech to být

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak žákům a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu apod. 

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: www.nntb.cz/c/3575731

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Jak to funguje?

Nenech to být funguje jako webová a mobilní aplikace. Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.

Leták pro žáky

Co dělat, když se necítím dobře

Bezpečnost dětí na internetu

Důležítá nástěnka pro rodiče i děti

Etický kodex ZŠ a MŠ Rosovice

1. Chovám se slušně

 • zdravím
 • používám slova prosím, děkuji, promiň
 • jsem ohleduplný

2. Respektuji sebe i druhé

 • odlišnosti
 • názory druhých
 • snažím se druhé pochopit
 • spory řeším bez použití násilí

3. Spolupracuji s ostatními

 • požádám o pomoc
 • nabízím pomoc
 • jsem vstřícný
 • jsem důležitou součástí školy
 • posiluji dobré vztahy

4. Zodpovídám za své činy a chování

 • plním své povinnosti
 • přemýšlím nad tím, co dělám
 • jsem spravedlivý

Školní poradenské pracoviště

V ZŠ Rosovice je zřízeno Školní poradenské pracoviště za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP je v souladu s platnou legislativou a vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány  speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a asistentem pedagoga. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Pravidelné konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00 hodin.

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovná poradkyně a speciální pedagog: PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová, e-mail: petrova@zsrosovice.cz
 • školní metodik prevence: Mgr. et Mgr. Veronika Procházková, e-mail: zsrosovice@email.cz

MŮŽETE SE NA NÁS OBRACET KDYKOLI

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM:

Informace pro rodiče k vyšetření v PPP:

Potřeby dětí a jejich projevy

Linka bezpečí logo                

 

ŽÁCI S PAS:

NIKOTINOVÉ SÁČKY A ZNĚNÍ ZÁKONA, KTERÝ NOVĚ UPRAVUJE JEJICH UŽÍVÁNÍ

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života