Předškolní vzdělávání

Brzy budu prvňáčkem, proto…

 • Dokážu házet a chytat míč, skákat a stát na jedné noze.
 • Sám/sama se obléknu a svléknu, zapnu a rozepnu knoflíky i zip, zavážu si tkaničky.
 • Vyslovuji správně všechny hlásky, mám přiměřenou slovní zásobu.
 • Umím jíst příborem, vysmrkat se, používat toaletní papír.
 • Umím si po sobě uklidit hračky a postarat se o své věci.
 • Držím správně tužku, zvládám základní grafomotorické prvky, používám pravou či levou ruku při kreslení.
 • Dokážu dodržovat dohodnutá pravidla, dokážu být delší dobu bez rodičů, dodržuji základní společenská pravidla (pozdravím, poprosím, poděkuji, …).
 • Umím si hrát s kamarády, navazuji kontakt s ostatními, dokážu rozlišit hru od úkolu, dokážu činnost dokončit.
 • Dokážu rozložit slovo na slabiky, poznám první a poslední hlásku ve slově, rozliším rozdíly mezi hláskami (měkké/tvrdé, krátké/dlouhé).
 • Rozlišuji jednoduché symboly (písmena, číslice, piktogramy, dopravní značky).
 • Znám barvy, určím první/prostřední/poslední, vedle/před/za, větší než / menší než / stejně.
 • Znám čísla a počet do deseti, dokážu odříkat početní řadu do dvaceti.
 • Znám některé geometrické tvary (obdélník, čtverec, kruh a trojúhelník).
 • Rozumím některým časoprostorovým pojmům (nad/pod/vedle, nahoře/dole, uvnitř/venku, dříve/později, včera/dnes/zítra, malý/velký, dlouhý/krátký).
 • Pamatuji si, co jsem zažil/a, dokáži své zážitky reprodukovat. Znám některé básničky a písničky.
 • Orientuji se ve svém okolí, mám základní poznatky ze světa lidí, přírody, kultury a techniky.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Přidáno 16. 10. 2023, autor: Veronika Procházková

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života