O školní družině

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V letošním školním roce je otevřeno jedno oddělení, které navštěvuje 25 dětí z 1. - 4. ročníku, kapacita je naplněna.
 
Provoz školní družiny:
  • ranní družina od 7. 00 - 7. 30 hod.,
  • odpolední družina od 11. 40 - 16. 10 hod.
 
Školní družina využívá ke své činnosti I. třídu, která prošla rekonstrukcí a je vybavena novým nábytkem, skříňkami na hry, knihovnou , hracím kobercem a novou interaktivní tabulí. 
Za příznivého počasí chodí děti na zahrádku mateřské školy, hřiště za školou, obecní fotbalové hřiště a hlavně do nedalekého lesa. 
Děti se aktivně podílejí na výzdobě školy, výrobě drobných dárečků ke slavnostním příležitostem, čistotě v okolí školy.
 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ?
 
PROJEKTY, KTERÉ NÁS BUDOU PROVÁZET CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM
Děti si své dovednosti a znalosti budou rozvíjet v měsíčních a týdenních projektech a při odpoledních činnostech. Náročnost úkolů se bude řídit věkem dětí.
 
LES VE ŠKOLE
Celým rokem nás bude provázet ekologický program LES VE ŠKOLE. Letos zaměřený na práci s metodikou ŠKOLNÍ DRUŽINA VENKU. Většina činností bude probíhat v nedalekém lese. Děti zde budou plnit úkoly zaměřené na ochranu přírody a lesní moudrost.  
 
RECYKLOHRANÍ
K dalšímu celoročnímu projektu bude patřit RECYKLOHRANÍ. Program učí děti spoluzodpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí. Stejně jako předešlé roky se účastníci zájmového vzdělávání budou snažit plnit zadané úkoly, za které získají body.
 
CELOROČNÍ HRA 
 
KOUZELNICKÁ ŠKOLA
Děti budou rozděleny do 4 kolejí. Vyrobí si erby. Budou sbírat zlaté a stříbrné mince, které smění za jízdenky. Postoupí na různá kouzelná stanoviště a získají artefakty za různé úkoly. Cílem bude projít všechna stanoviště a nasbírat co nejvíce artefaktů.
   
 
 
            

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života