Naše metody výuky

Český jazyk

Čteme a píšeme s Agátou

 • Základem této metody je analyticko-syntetická metoda, ve které jsou nově uplatněny prvky, které dosud využívala pouze metoda genetická.
 • Tato metoda směřuje k systematickému rozvoji čtení a psaní s porozuměním, přináší také více možností k pochopení a osvojení látky. Místo toho, aby žáci byli naráz vystaveni čtyřem tvarovým podobám písmene, seznamují se s nimi během výuky postupně.
 • Metoda zahrnuje tři starty:
 1. Start ke čtení s porozuměním
 2. Start ke psaní s porozuměním
 3. Start k systematické práci s textem

Matematika

Matýskova matematika představuje nový přístup k výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

 • Vede žáky k uplatnění a rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, logického uvažování i prostorově představivosti
 • Umožňuje žákům číst zadání úkolů pomocí piktogramů od první hodiny 1. ročníku
 • Základ pro výuku s Matýskovou matematikou tvoří jednotlivé názorné systematicky zpracované učebnice, které jsou doplněny pracovními sešity pro důkladné procvičování.
 • Výborným doplňkem usnadňujícím výuku jsou MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice plus)

Prvouka

 • srozumitelná zadání - textová zadání se rozvíjejí přiměřeně nabývajícím schopnostem žáků.
 • myšlenkové mapy - žáci jsou postupně vedeni k samostatné tvorbě myšlenkových map.
 • aplikace čtení s porozuměním
 • interaktivní učebnice obsahuje elektronické verze pracovního sešitu a bohatý interaktivní obsah včetně fotografií, videí a sad pokusů.
 • vedení k rozvoji dovedností, orientace na mapách a plánech, práce s tabulkami, nabývání argumentačních schopností, vnímání emocí, praktickému využívání matematiky, získávání finanční gramotnosti a dalších klíčových dovedností.
 • základy formativního hodnocení žáci budují na konci každé kapitoly vyhodnocováním, co nového dokážou.
 • vedení k samostatné tvorbě zápisů.

Anglický jazyk

Steve a Maggie - WOW English

 • jednoduchá a efektivní výuka angličtiny 
 • výuka plynule navazuje od mateřské školy až po prvních pět ročníků základní školy
 • komunikace se skutečnou lidskou tváří, nejpřirozenější forma zvládnutí jazyka
 • práce s emoční pamětí, která zefektivňuje učení.
 • zpětná vazba pro rodiče, kteří si mohou ověřit vše, co se jejich děti naučily, a procvičovat s nimi angličtinu zábavnou formou doma.
 • pokrytí základní slovní zásoby a jazykových struktur testovaných v hlavních mezinárodních zkouškách.

 

Přidáno 15. 10. 2023, autor: Veronika Procházková

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života