Družina

V letošním školním roce jsou otevřena dvě oddělení školní družiny. I. oddělení navštěvují děti z přípravného, prvního a druhého ročníku, II. oddělení třetího, čtvrtého a pátého ročníku. V tomto školním roce je zajišťována ranní družina od 7. 00 hod. do 7. 30 hod. a odpolední provoz do 16. 10 hod. Školní družina využívá ke své činnosti jednu místnost v prvním patře základní školy, která je vybavena knihovnou, stolkem, lavicemi, skříňkou na výtvarné pomůcky, hrami a tabulí, dále využívají I. třídu, která je vybavena interaktivní tabulí i tělocvičným nářadím a II. třídu, která je vybavena interaktivní tabulí a počítači. Za pěkného počasí využívají děti ke svým hrám zahrádku Mš, hřiště za školou, prolézačky na obecním hřišti, zahradní nábytek a překrásnou přírodu Brd. Děti ze školní družiny se podílejí na výzdobě školy, na výrobě drobných dárečků k různým příležitostem a na čistotě v okolí školy.

Celým školním rokem bude děti provázet:

Mezinárodní program Les ve škole

Hlavní cíle programu Les ve škole pro žáky 1. stupně ZŠ

Les mají rádi - je pro ně místem pro hru i tvoření, vytváří si kladný vztah k rostlinám, živočichům, konkrétním místům i lesu jako celku.

Zkoumají les - pozorováním vlastním i s pomocí průvodců zkoumají děje, které se tu odehrávají (život a smrt rostlin a živočichů, kdo je na kom/čem závislý a proč), i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokážou uplatnit také v jiných ekosystémech.

Pečují o zelená místa ve svém okolí (v lese, školní zahradě či v truhlíku) - přímo i skrze zapojení dalších dětí či dospělých.

Lexikon Lesních skřítků

Hlavní cíle programu les ve škole pro žáky 1. stupně ZŠ

1. lekce: Dopis od skřítků
2. lekce: Můj les a les pohádkový
1. dobrovolná lekce: Co víme o lese?
3. lekce: Kdo kde bydlí?
4. lekce: Kdo co nebo koho jí?
2. dobrovolná lekce: Co do lesa, aby nám bylo dobře, aneb příprava na terén
5. lekce: Pátrání v terénu
6. lekce: Návrat do třídy po terénní lesní výpravě
7. lekce: Propojený les
8. lekce: Rozhovory se zvířaty aneb odhalení v tajemném lese
9. lekce: Závěrečná zpráva