Březen 2017

Měsíční projekt - Přichází jaro
Týdenní projekt - Les ve škole
 
Všeobecné zaměření
Jaro v přírodě
Pane Komenský, díky!
 
Sportovní zaměření
Míčové hry (přehazovaná, vybíjená, kopaná)
Cvičení na nářadí
Vycházky spojené s pozorováním
 
Umělecké zaměření
Jaro - práce s různým materiálem
Přání pro maminku
 
Příprava na vyučování
Procvičování učiva formou didaktických her