Duben 2017

Měsíční projekt - Cestou necestou
Týdenní projekt - Les ve škole
 
Všeobecné zaměření
Tradice Velikonoc
Chraňme přírodu
Dopravní výchova
Tradice čarodějnic
 
Sportovní zaměření
Trénování míčových her
Cvičení na nářadí
Vycházky spojené s pozorováním
 
Umělecké zaměření
Práce s různým materiálem - Čarodějnice
Výrobek na velikonoční jarmark
 
Příprava na vyučování
Procvičování učiva formou didaktických her
 
Akce - Čarodějnický rej (28. 4. od 14. 30 hod.)