Květen 2019

Měsíční projekt

Les ve škole - Jarní ohlédnutí

 

Všeobecné zaměření

Den matek

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Přání a dárek pro maminku

Květiny - různý materiál

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her