Červen 2019

Měsíční projekt

Les ve škole - závěrečná přehlídka

 

Všeobecné zaměření

Těšíme se na prázdniny

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Zvířátka z potravin

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her