Roční plán pro školní rok 2016/2017

Září Měsíční projekt - Pomáháme mladším dětem
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tvoříme pravidla pro naši družinu
  Vzpomínáme na prázdniny
   
  Sportovní zaměření
  Drobné pohybové hry na zahrádce, malém hřišti a obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s drobným materiálem - podzimní motivy
  Práce s přírodním materiálem - lesní hrátky
   
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Drakiáda
   
   
Říjen Měsíční projekt - Příroda na podzim
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Jídlo- součást všedního dne
  Přírodovědné hádanky
  Stolování a zdravá strava
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Výroba malého zdravého pohoštění
  Práce s přírodním materiálem - Bramboráček
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Listopad Měsíční projekt - Přichází zima
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tradice sv. Martina
  Lesní moudrost
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Advent - výroba drobných výrobků na Adventní jarmark
  Adventní výzdoba
  Výrobek na soutěž Příbramský anděl
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou her
  Akce - Halloween
  Akce - Lucerničková slavnost
  Akce - Příbramský anděl
   
   
Prosinec Měsíční projekt - Kouzelný čas Vánoc
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Vánoční tradice
  Zpěv a poslech koled
  Vánoční kniha hádanek a kvízů
   
  Sportovní zaměření
  Zimní radovánky - stavby ze sněhu, koulovaná
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Vánoční výzdoba
  Vánoční přání
  Drobné dárečky a ozdoby na stromeček
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Leden Měsíční projekt - Poznáváme naše tělo
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Leží tam v oboře, nožky má nahoře
  Chci být fit
   
  Sportovní zaměření
  Využití sněhové nadílky - stavby, bobování
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Dárečky k zápisu do I. třídy
  Zimní výzdoba - různý materiál
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Únor Měsíční projekt - Abeceda slušného chování
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Umíme se chovat za všech situací
  Tradice masopustu
  Tradice sv. Valentýna
   
  Sportovní zaměření
  Využití sněhové nadílky - hry na sněhu
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Výzdoba na karneval (různý materiál)
  Výroba Valentýnky
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Březen Měsíční projekt - Přichází jaro
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Jaro v přírodě
  Tradice Velikonoc
  Pane Komenský, díky!
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (přehazovaná, vybíjená, kopaná)
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Jaro - práce s různým materiálem
  Přání pro maminku
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Duben Měsíční projekt - Cestou necestou
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tradice Velikonoc
  Chraňme přírodu
  Dopravní výchova
  Tradice čarodějnic
   
  Sportovní zaměření
  Trénování míčových her
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s různým materiálem - Čarodějnice
  Den země - koláž
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Vítání jara, velikonoční jarmark
  Akce - Čarodějnický rej
   
   
Květen Měsíční projekt - Kniha přírody
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Den matek
  Výroba herbáře
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (trénink přihrávek, kopaná, vybíjená)
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
   
  Umělecké zaměření
  Přání a dárek pro maminku
  Letní výzdoba
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Pojďte s námi za zvířátky
   
   
Červen Měsíční projekt - Krásy naší vlasti
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Putování po zajímavých místech ČR
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (vybíjená, kopaná)
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
   
  Umělecké zaměření
  Práce s různým materiálem - klobouky
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Den dětí

Roční plán pro školní rok 2015 - 2016

Září Měsíční projekt - Poznáváme se, pomáháme si
  Týdenní projekt - Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem
   
  Všeobecné zaměření
  Tvoříme pravidla pro naši družinu
  Vzpomínáme na prázdniny
  Tiskařský šotek
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (přehazovaná, vybíjená, kopaná)
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s drobným materiálem - podzimní motivy
  Práce s přírodním materiálem - lesní hrátky
   
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Drakiáda

 

Více informací