Školní jídelna

Naše školní jídelna je při základní a mateřské škole v Rosovicích. Školní jídelnu má na starosti vedoucí stravování paní Jana Kotrbatá. V prosinci loňského roku byla školní jídelna vybavená novým sporákem. Protože od září 2015 je na naší škole otevřen přípravný ročník a do MŠ přibyly děti, byla do školní kuchyně přijata pomocná kuchařka p. Dana Kiliánová. S p. kuchařkou Jaroslavou Krásovou připravují svačinky pro děti z přípravné třídy a pitný režim dětem ZŠ a MŠ. Společně také zajišťují prodej mléčných výrobků z akce „ Mléko do škol“. V naší školní kuchyni se vaří zhruba pro 72 strávníků.