Návštěva sokolníka

Dne 29.9. naši školu navšívil sokolník, který dětem připravil nádherné vystoupení na zahradě školy. Děti pozorně naslouchaly a dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informacích o dravcích. Některé děti si za odměnu vyzkoušely držet dravce na ruce, jiné se zase nechaly dravcem podletět. Bylo to krásné odpoledne a doufáme, že příští rok nás sokolník opět navštíví. Fotografie z akce

Mikulášská nadílka

Každým rokem přichází za dětmi Mikuláš v doprovodu čertů a anděla.Vrcholí čas dychtivého očekávání nebo obav, nastává čas hodnocení a pozorování činů a chování, které skončí buď bohatou nadílkou , nebo pokáráním. I nás ve školce a ve škole navštívil v pátek 4. prosince Mikuláš s čerty. Když do třídy vstoupili čerti nejdříve byly děti plné obav a některé i plakaly.Po prvotních obavách děti Mikulášovi zazpívaly písničku a poté jim čerti donesli nadílku. Při předávání nadílky děti podaly čertům ruku a slíbily ,že budou hodné. Poté se s námi Mikuláš a čerti rozloučili a pokračovali ke školákům.

Lucerničková slavnost

Dne 11.11.  jsme se společně s rodiči a přáteli školy vydali do lesa uzamknout les před zimou a podívat se, zda i tento rok za námi přijde sv. Martin. Do lesa, jsme se nevydali s prázdnýma rukama. Samozřejmě se nezapomnělo na zvířátka, kterým jsme do lesa vzali dobroty – kaštany, jablíčka, suché pečivo, mrkev. Při vstupu do lesa jsme nejdříve obdarovali zvířátka a poté se vydali dále do lesa, kde jsme se snažili přivolat sv. Martina. Po několikátém zvolání se sv. Martin objevil. Poděkoval nám za obdarování zvířátek. Sv. Martina zajímalo zda děti vědí, jaká zvířata žijí v lese a jak vypadají. Tak si pro ně přichystal obrázky se zvířátky a za odměnu, když to věděly, od něj dostaly sladkou odměnu. My jsme mu na cestu zazpívali písničky a nabídli svatomartinské rohlíčky, které se připravovaly v mateřské škole. Poté jsme se rozloučili a vydali se zpátky do svých obydlí. Těšíme se na další rok, zda i tentokrát nás přijde navštívit sv. Martin.

Exkurze do zemědělského družstva

Dne 20. října jsme se s dětmi vydali do místního zemědělského družsta na exkurzi. Pan zootechnik Petřík nás přivítal v kravíně.Nejdříve nás vzal se podívat na krávy.Poté nás vzal do dojírny , kde nám řekl, jak funguje dojení krav.Dále naše cesta vedla k telátkům, kde nám vysvětlit,proč mají telátka odlišné visačky.Měli jsme možnost si také telátka pohladit.Děti byly velice zvídavé a ptaly se pana Petříka na mnoho informací, které se týkaly ohledně krav, ale i ohledně strojů, které v zemědělském družstvu používají.

Zdravá Pětka

Dne 19.10. nás v mateřské škole navštívila lektorka z projektu zdravé 5.Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Paní lektorka v průběhu hodiny s dětmi si pověděla, jaké je zdravé a nezdravé jídlo. Dále si děti s paní lektorkou zatancovaly, ochutnaly ovoce a poté z ovoce skládaly panáčka. Po postavení panáčka měly možnost ovoce sníst.Děti si během hodiny uvědomovaly,které potraviny je dobré jíst a kterým naopak je lepší se vyhýbat.

Halloween

Jak vznikl Halloween? Tradici Halloweenu přinesli do Ameriky Irové. Také tento obyčej má podobně jako křesťanská Památka zemřelých dávné kořeny v pohanském, nejspíš keltském svátku. Irové ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy nebo brambory strašidelné obličeje, které kladli na okenní římsu. Dělali to proto, aby od domu během noci Všech svatých odehnali umrlce, duchy svých zemřelých příbuzných a blízkých. Kvůli tomu se i převlékali do strašidelných kostýmů a dávali za domovní dveře sladkosti. V Americe pak místo chybějící řepy začali využívat dýně. Halloween je svátek, který se slaví 31.října.

My jsme tento netradiční svátek oslavili v úterý 27.října. Všechna strašidla se sešla v 18.hodin před naší školou odkud se šel průvod obcí. Při zpáteční  cestě jsme zavítali na fotbalové hřiště kde jsme seznamáli s pověstí o Jackovi. Následně děti čekala strašidelná stezka kolem hřiště, která byla nasvícena pouze svíčkami. Aby se jim nakonci otevřel poklad (halloweenské mince a sladkosti), musely zvladnout několik úkolů - zahoukat jako sova, podepsat se na ohořelý papír, přenést pavouka na lžíci. Po zvládnutí strašidelné trasy jsme se odebrali zpět ke škole. Tam jsme se s některými strašidly rozloučili a s ostatními jsme šli přespat do školky. Před spaním se děti posilnily občerstvením, které připravily šikovné maminky a nakonec se dětem pustila pohádka na dobrou noc.

Učení se zvířátky

Učení se zvířátky

Učení se zvířátky je netradiční výukový program nejen pro školáky, ale i pro školkaře. Děti měly možnost se seznámit s králíčkem, kozou, ovečkou, oslíkem a velbloudem. Zábavnou formou přednášky se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o těchto zvířátkách. Například: Koza a ovečka mají zuby jen dole. Proč má velbloud tak dlouhé řasy a kolik vypije vody a mnoho dalších zajímavostí. Děti si mohly všechna zvířítka pohladit a ti stateční mohly i některé nakrmit.