Rozhodnutí o přijetí dětí do

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2018/2019

 

Č.j.: MŠ38/2018                                                                      V Rosovicích: 11.5.2018

 

Registrační číslo:                                                                       Rozhodnutí o přijetí:

1                                                                                               přijat

2                                                                                               nepřijat

3                                                                                               nepřijat

4                                                                                               přijat

5                                                                                               přijat

6                                                                                               nepřijat

7                                                                                               přijat

8                                                                                               nepřijat

9                                                                                               nepřijat

10                                                                                             nepřijat

11                                                                                             nepřijat

12                                                                                             nepřijat

13                                                                                             přijat

14                                                                                             nepřijat

15                                                                                             nepřijat

16                                                                                             přijat

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

 

                                                                                                 Mgr. Kateřina Melšová

                                                                                                 ředitelka školy

Zápis do 2018

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

                                        Zápis do MŠ Rosovice se koná ve středu 2. května 2018

                                                            od 14.00hod. do 16.00hod.

                                           Přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2018/2019 do MŠ

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ (neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2012 do 31.8 2013 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2018 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2018 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 2.5.2018, děti se přijímají od školního roku 2018/2019.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 2.5.2018 od 14.00hod. do 16.00hod. v kanceláři MŠ.

Žádosti si můžete vyzvednout v MŠ před zápisem.

 

V Rosovicích dne:                                                                          Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 7/2018

 

                                                                                                       ředitelka školy

Jarní prázdniny 2018

Během jarních prázdnin, bude mateřská škola uzavřena.

Jarní prázdniny 5.3. - 9.3. 2018.

Vánoční prázdniny 2017-2018

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Mateřská škola bude otevřena ve středu 3. ledna 2018.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

Rosovice 89, 262 11 Rosovice

 

Č.j.: 29/2017

 

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018

 

registrační číslo

         1                       nepřijat

         2                       nepřijat

         3                       nepřijat

         4                       přijat

         5                       nepřijat

         6                       nepřijat

 

V Rosovicích 22.5.2017                                     Mgr. Kateřina Melšová

Zápis do Mateřské školy 2017

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram 

Zápis do MŠ Rosovice se koná v úterý

 

9. května od 15.00 hod. do 16. hod.

 

Přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu 25 dětí, postupuje ředitelka při přijímání dětí do

MŠ podle těchto kritérií.

 

I. Povinné vzdělávání. Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona přijaty děti v posledním roce před nástupem  

    školní docházky (děti narozené od 1.9.2011 do 31.8. 2012 a dříve). 

 

II. Při přijímání ostatních dětí do naplnění kapacity školy se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně

     očkovány dle očkovacího plánu (§ 34 odst. 5 školského zákona). Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

 

 

KRITÉRIUM

 

BODOVÉ OHODNOCENÍ

Trvalý pobyt dítěte

Rosovice, Holšiny, Sychrov

                     5

 

Ostatní

0

Věk dítěte

3 roky

od 1.1. 2015 do 31.8. 2015

1

 

3 roky

od 1.9. 2014 do 31.12.2014

2

 

4 roky

od 1.9. 2013 do 31.8. 2014

3

 

5 let

od 1.9. 2012 do 31.8. 2013

4

 

Při rovnosti bodů bude rozhodovat datum narození dítěte. Přijato k předškolnímu vzdělávání bude v tomto případě dítě dříve narozené.

Barevný týden

12.9. - 16.9. 2016

S dětmi si uděláme barevný týden. Stačí tričko, kraťasy, kalhoty nebo i nějaký doplněk :-) pokud nebudete mít nějaké oblečení v dané barvě, nic se neděje.

pondělí - červená

úterý - žlutá

středa - modrá

čtvrtek - zelená

pátek - oranžová

DEN ŘEDITELSKÉHO VOLNA NA PŘERUŠENÍ PROVOZU V

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že dne 18. května 2016 vyhlašuji den ředitelského volna z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

Zároveň bude tento den přerušen provoz v mateřské škole.

V Rosovicích dne 4.5.2016


Mgr. Z.Pecharová
ředitelka školy

Bruslení

TERMÍN VÝCVIKU: 
- říjen: 2. , 9. , 16. , 23.
  - listopad: 6. , 13. , 20. , 27.
   
CENA: za 8 lekcí 450,- Kč
   
ODJEZD: 11:45 hod.
   
PŘÍJEZD: 14:00 hod.
   
CO S SEBOU: - Helma
  - Brusle
  - Nepromokavé oblečení na brusle
  - Rukavice
  - Čepice
  - Náhradní oblečení do tašky
  - Pití

 

BRUSLENÍ JE URČENO PRO DĚTI OD 3 LET.