Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2019-2020

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2019/2020


Č.j.: MŠ88/2019

V Rosovicích: 10.5.2019


Přijati                                      Nepřijati

reg.č. 12                                           reg.č. 9

reg.č. 3                                             reg.č. 16

reg.č. 1                                             reg.č. 7

reg.č. 5                                             reg.č. 11

reg.č. 6                                             reg.č. 10

reg.č. 4                                             reg.č. 14

reg.č. 13

reg.č. 17

reg.č. 15

reg.č. 2

reg.č. 8
Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy