Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2021-2022

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021-2022

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2021/2022

 

 

Č.j.: MŠ44/2021

V Rosovicích: 13.5.2020

 

PŘIJATI

 

Reg.č.    2 

Reg.č.    3

Reg.č.    4

Reg.č.    5

Reg.č.    6

Reg.č.    8

 

NEPŘIJATI

 

Reg.č.    1

Reg.č.    7

Reg.č.    9

 

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy