Roční plán pro školní rok 2017-2018

ZÁŘÍ               Cvičení v lese

                       Schůzka s rodiči

ŘÍJEN              Návštěva divadla - O neposlušných kůzlátkách

                       Drakiáda

                       Zahájení kurzu bruslení

                       Aktivní školka

                       Havelské posvícení, pečení koláčků

LISTOPAD       Lucerničková slavnost - obdarování lesních zvířátek

                       Vítání občánků

                       Pečení martinských rohlíčků

                       Loučení s podzimem - zamykání Matky ZEMĚ

                       Úklid zahrádky - shrabování listí, sběr kaštanů

                       Dýňování s rodiči

                       Halloween - průvod, stezka odvahy, spaní v MŠ

                       Fotografování

                       Divadelní představení - O statečném kováři

PROSINEC      Mikulášská nadílka

                       Rozsvícení stromu v Rosovicích - zpěv koled, jarmark

                       Koleda po vsi

                       Vánoční zvyky a tradice

                       Vánoční besídka

                       Pečení vánočního cukroví a perníčků

ÚNOR             Karneval - soutěže, tombola

                       Zahájení plaveckého výcviku

BŘEZEN          Vítání JARA - rituál odemykání Matky ZEMĚ, pálení Moreny

                       Oslava Velikonoc

                       Koleda po vsi

                       Návštěva knihovny

DUBEN            "Den Země" - úklid v okolí školy

                        Pálení čarodějnic

KVĚTEN           Divadelní představení

                        Zápis do MŠ

                        Rosovický skřivánek

                        Dopravní soutěž

ČERVEN           Oslavy MDD - sportovní hry a soutěže

                        Celodenní výlet

                        Školková olympiáda

                        Besídka na rozloučenou 

 

Roční plán pro školní rok 2016 - 2017

ZÁŘÍ Informační schůzka pro rodiče
   Drakiáda
  Návštěva divadla Příbram
  Vítání občánků
   
 ŘÍJEN Havelské posvícení
   
LISTOPAD Lucerničková slavnost – obdarování lesních zvířátek
  Pečení martinských rohlíčků
  Halloween, spaní ve škole, průvod vsí
  Tvořivé odpoledne
  Grafomotorika
   Rozsvícení vánočního stromku a vánoční jarmark u OÚ v Rosovicích
    
PROSINEC Mikulášská nadílka
  Vánoční zpívání v kostele sv.Petra a Pavla
  Vánoční besídka v MŠ
  Koleda po vsi
  Zdobení vánočního stromečku v lese - pro zvířátka
   
 LEDEN  
   
 ÚNOR  Plavecký výcvik
   Školní ples
   
BŘEZEN  
   
DUBEN Koleda po vsi
  Jarmark
  Den Země
  Čarodějnice
  Velikonoční zajíček
   
KVĚTEN Zápis do MŠ
  Dopravní soutěž
   Rosovický skřivánek
   
ČERVEN Oslavy MDD
  Zahradní slavnost
  Pouťové atrakce