Roční plán 2018-2019

 

ZÁŘÍ 

-          Výročí školy 210 let

 

ŘÍJEN

-          Drakiáda – spolupráce se ZŠ

-          Havelské posvícení, pečení koláčků

-          Začátek bruslení

-          Vítání občánků

-          Fotografování

-          Halloween, spaní ve škole

 

LISTOPAD

-          Lucerničková slavnost – obdarování lesních zvířátek

-          Pečení martinských rohlíčků

-          Loučení s podzimem – zamykání Matky ZEMĚ

-          Úklid zahrádky – shrabování listí/péče o kaštan/, sběr kaštanů

-          Grafomotorika

 

PROSINEC

-          Mikulášská nadílka

-          Tvořivé odpoledne

-          Vánoční besídka

-          Pečení vánočního cukroví a perníčků

-          Vánoční JARMARK

-          Rozsvícení vánočního stromečku před OÚ v Rosovicích, zpěv dětí

-          Výroba svícnů a vánočních dárků, zdobení vánočního stromečku

-          Koleda po vsi

-          Vánoční zvyky a tradice

 

ÚNOR

-          Karneval soutěže, tombola

-          Zahájení plaveckého výcviku se

-          7. Školní ples

 

BŘEZEN              

-          Vítání JARA – rituál odemykání Matky ZEMĚ, pálení Moreny

DUBEN 

-          Oslava  VELIKONOC, zvyky, tradice

-          Koleda po vsi

-          „Den Země“ – úklid zahrádky

-          Pálení čarodějnic

 

KVĚTEN

-          Divadelní představení

-          Zápis do MŠ

-          Dopravní soutěž

ČERVEN

-          Oslavy MDD – sportovní hry a soutěže

-          Celodenní výlet

-          Barevný týden

-          Školková olympiáda

-          Besídka na rozloučenou