Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku 2017

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku k povinné školní docházce

do ZŠ Rosovice pro školní rok 2017/2018

 

Registrační číslo:                       Rozhodnutí o přijetí:

1/17                                       přijat

2/17                                       přijat

3/17                                       přijat

4/17                                       přijat

5/17                                       přijat

6/17                                       přijat

7/17                                       přijat

8/17                                       přijat

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za

oznámené.

 

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

Den ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že dne 16. listopadu 2015 vyhlašuji den ředitelského volna pro žáky 0. – 5. ročníku základní školy.

16.11. Den ředitelského volna

17.11. Státní svátek

Mgr. Z.Pecharová
ředitelka školy