Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.ročníku 2018

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k povinné školní docházce do ZŠ,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2018/2019

č.j.: ZŠMŠ 17/2018                                                                                                             V Rosovicích 12.4. 2018

Registrační číslo:                                             Rozhodnutí o přijetí:

1/18                                                               přijat

2/18                                                               přijat

3/18                                                               přijat

4/18                                                               přijat

5/18                                                               přijat

6/18                                                               přijat

7/18                                                               přijat

8/18                                                               přijat

9/18                                                               přijat

10/18                                                             přijat

11/18                                                             přijat

12/18                                                             přijat

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1.ročíku 2018

Zápis do 1.ročníku

Projdete se pohádkou o Zlatovlásce.

 

V pátek 6.4.2018 od 14.00hod.

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů

Den ředitelského volna

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že dne 16. listopadu 2015 vyhlašuji den ředitelského volna pro žáky 0. – 5. ročníku základní školy.

16.11. Den ředitelského volna

17.11. Státní svátek

Mgr. Z.Pecharová
ředitelka školy