Pražský hrad

Výlet do Prahy na Hrad se nám moc vydařil. K Hradu jsme dorazili 10 min před devátou hodinou a bylo před námi jen pár lidí. Protože musel každý z nás projít bezpečnostním rámem a ukázat obsah batohu, přece jen to cvhíli trvalo, než jsme se na prohlídku dostali. Pak to ale stálo za to! Téměř v každém z prohlížených sálů jsme dostali krátký výklad o jeho vzniku a využití i o tom, jak se prostory rekonstruovaly. Během prohlídky se fotilo, fotky jsou již vyvěseny na webu školy. Když jsme po 11. hodině z Hradu vycházeli, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Fronta čekajících, kteří chtěli vidět to co my, se klikatila po celém hradním nádvoří a dále vysoko na Hradčanské náměstí. Jedna z fotek na webu to krásně dokládá. Fotografie z galerie

 

 

Nízkoprahový klub a knihovna Dobříš

Dne 26.9. jsme navštívili Nízkoprahový klub Terén v Dobříši. Byli jsme velmi mile přijati pracovnicemi tohoto zařízení Lucií a Radkou. Hezky připravenou prezentaci nám ukázaly, co se v klubu dá všechno dělat a zažít. Klub je například pro děti, které čekají až jim začne kroužek nebo když čekají na autobus. Možností, jak trávit v klubu volný čas, je mnoho. Nejvíce se nám líbil velký stolní fotbal, také množství deskových her a samozřejmě PC. Další činnosti, které se v klubu odehrávají a nám se moc líbily, je například spaní v klubu, různé výlety nebo příměstský tábor.

Po návštěvě nízkoprahového klubu jsme se vydali na besedu do dobříšské knihovny. Beseda se jmenovala Knihovní šotek a byla zaměřena především na to, aby děti seznámila s knihovnou a naučila je se v ní orientovat. Na závěr si každý mohl půjčit knížku a chvíli si v ní číst. Někteří četli sami, jiní zase ve skupinkách. Všichni odcházeli s dobrou náladou a přihláškou do knihovny, aby do ní mohli chodit i ve svém volném čase. Fotografie z akce

 

 

 

 

Vánoční tvořivé odpoledne 2016

Vánoce už klepaly na dveře a na naší škole se konalo již tradiční vánoční tvořivé odpoledne. Poprosili jsme šikovné maminky, aby nám s tvořením vánočních věnečků pomohly. Účast maminek ze školy i z mateřské školy byla veliká. Dokonce přišel i jeden tatínek a bývalá žákyňka. Tradice výroby adventních věnců je poměrně mladá, podle jednoho z dostupných zdrojů sahá do počátku 19. století, první zmínka je z roku 1838, kdy v Hamburku vyrobil první dřevěný věnec teolog J. H. Wichlern. Pověsil ho ke vchodu do místního sirotčince a vybíral u něj peníze pro děti na přilepšenou. Brzy se tato tradice rozšířila po celém Německu. K nám, do českých zemí, se dostal věnec se čtyřmi svíčkami až v polovině dvacátého století. Adventní věnec měl původně 24 svíček, později jen 12. Dnes se používají čtyři, dávané proti sobě do kříže. Původní a správná barva svíček je fialová, odpovídající postní době a barvě roucha kněží, používala se v prvních třech týdnech, poslední bývala růžová, jako barva naděje a radosti ze zvěstování o narození Krista. Věnec - kruh - symbolizuje jednotu lidí a Boha a věčný život, proto se vytváří z jehličí nebo jiného rostlinného materiálu. Výroba adventních věnců se u nás víc rozšířila hlavně po roce 1989. Rodiče společně s dětmi zdobili věnce přírodním, ale i umělým materiálem. Po celé odpoledne vládla příjemná předvánoční nálada. Vyrobené věnce si rodiče mohli zakoupit na Rozsvícení stromečku v Rosovicích. Fotografie z akce.

Exkurze do Muzea betlémů na Karlštejně

V pátek 16.12. jely děti z naší školy na hrad Karlštejn, kde se nachází Muzeum betlémů. Muzeum betlémů se nachází na karlštejnském náměstí. V přízemí budovy jsou umístěny české betlémy vyřezávané ze dřeva, doplněné betlémy z různých materiálů, např.: z vosku, cukru, chleba nebo perníku. Raritou je několik mechanických betlémů, které si samy spouštějí. Pod střechou se nachází Karlštejnský královský betlém. Jedná se o největší loutkový betlém v České republice rozkládající se na 80 m2. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny 46 loutkami vyřezanými ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. Děti si prohlédly celou expozici betlémů a vyrobily si v Hravé dílničce 3D vánoční stromeček z pěnovky, skleněných kamínků a korálků, který si vložily do šifónových pytlíčků a odvezly domů. Fotografie z akce.

Vánoční tvořivé dopoledne

Na čtvrtek 24. 11. se už děti z naší malé školičky moc těšily. Čekalo je Vánoční tvořivé dopoledne, při kterém mohly vyrobit vánoční výrobek na Adventní jarmark, který se konal při příležitosti Rozsvícení stromečku v Rosovicích. Paní učitelky i asistentky si je rozdělily do pěti skupinek. První skupinka zdobila skleněné kouličky třpytkami, druhá skupinka vyráběla svícínky, třetí lepila přívěsky sněhuláčků, čtvrtá skupinka vařila bramborový salát a poslední skupinka, naši malí cukráři a cukrářky, tvořila rafaelo a balila ho do celofánových pytlíčků. Všichni byli moc šikovní a výrobky jejich snažení se prodávaly v sobotu 26. 11. u Rozsvícení stromečku v Rosovicích. Fotografie z akce.

Projekt ke Dni vzniku samostatného Československého státu

V úterý 25. 10. si pro nás paní učitelky připravily zajímavý projekt. Nejdříve nás rozdělily do sedmi skupinek. Prvním úkolem byla myšlenková mapa- Co si představíš, když se řekne domov, druhým úkolem bylo napsat symboly našeho státu, třetím úkolem bylo doplnit slova naší státní hymny, čtvrtým úkolem bylo vyhledat si na internetu státní znak a jednotlivé rozstříhané části vybarvit a složit, v pátém úkolu jsem skládaly naši státní vlajku na čas a posledním šestým úkolem bylo vyhledat si opět na internetu kdo byl naším prvním prezidentem a nějaké zajímavosti z jeho života. Na závěr naší cesty do minulosti našeho státu jsme splněné úkoly vystavily u vchodových dveří školy.

Beseda s Honzou Tománkem

V pátek 14. 10. jsme nejenom pekly posvícenské koláčky, ale také nás navštívil Honza Tománek. Honza Tománek je nejenom příjemný a optimistický mladý muž, ale i aktivní sportovec. Vyprávěl nám o svém handicapu, úrazu, životu vozíčkáře, o prevenci bezpečného pohybu v dopravním provozu. Také nám promítal ukázky ze své sportovní činnosti. V současnosti se věnuje triatlonu a dálkovému běhu na lyžích. Mohly jsme si vyzkoušet jeho sportovní vybavení a sezení na invalidním vozíku. Na závěr jsme mu věnovaly tričko s logem naší školy a nabídli jsme mu posvícenské koláčky.

Havelské posvícení

V pátek 14. října jsme si ve škole udělali projektový den na téma Havelské posvícení. Pověděli jsme si o jeho tradici a každá třída upekla něco dobrého na zub. Přípravná třída pekla hnětynky a první až pátá třída různé druhy koláčků. Všichni jsme si moc pochutnali na našich výtvorech a odnesli si osvědčené recepty. Fotografie z akce.

Enviromentální program - Lexikon lesních skřítků

Na konci září se vydali žáci naší školy za slunečního počasí do nedalekého lesa na pomoc domácím skřítkům. Ti nejodvážnější nasedli na svá kola a ujížděli po lesní cestičce vstříc lesnímu dobrodružství. Domácí skřítci našli starý lexikon s chybějícími stránkami, který je kouzlem přenesl do lesa. Žáci společně s nimi objevovali nové prostředí, doplňovali ztracené strany lexikonu a pomáhali tak skřítkům dostat se zpátky domů. Tento lexikon lesních skřítků patří do Mezinárodního programu Les ve škole. Žáci dostali od skřítků první dopis a rozdělili se do skupinek a plnili úkoly, které jim skřítci připravili. Během školního roku se do lesa ještě vrátí a budou pomáhat domácím skřítkům vrátit se z lesního království domů. Fotografie z akce.

Letní slavnost

Symbolickou tečku za školním rokem 2015/2016 udělala Letní slavnost, která se konala v úterý 28. června. Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme mohli strávit příjemné letní odpoledne. Nejprve vystoupily děti z mateřské školy se zpívanou pohádkou O Červené Karkulce a písničkou. Jejich vystoupení bylo zakončeno šerpováním budoucích předškoláčků a prvňáčků. Po mateřské škole vystoupili žáci přípravné třídy s krátkými veršovanými pohádkami, básničkou a písničkou. Na závěr jejich vystoupení byli slavnostně pasováni na školáky. Následovalo vystoupení základní školy s písničkami v českém a anglickém jazyce a šerpování žáků pátého ročníku, kteří se s námi tento rok loučí. Na závěr předvedly své vystoupení zájmové kroužky Zumba a Hasiči. Zástupci rodičů slavnostně poděkovali odcházející ředitelce školy Mgr. Zdence Pecharové a učitelce Mgr. Blance Schovánkové za jejich dlouhodobou a pečlivou práci. Tímto děkujeme všem za účast a přejeme žákům krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalším školním roce. Fotografie z akce.