Vánoční výlet do Příbrami

Abychom načerpali vánoční atmosféru, vydali jsme se na výlet do Příbrami, kde jsme navštívili hned několik míst. Nejprve jsme si prohlédli Svatou Horu, poté jsme se pěšky přesunuli na Zámeček, kde se konala krásná výstava betlémů. Výlet jsme završili návštěvou hornického domku, kde si děti mohly vyzkoušet různé vánoční zvyky a vyrobit tradiční výrobky Příbramska. Vyzkoušely si zdobení perníčků, lití olova, výrobu svatých obrázků a korálkových ozdob, malování betlémských figurek. Vzniklo spoustu krásných výrobků, které si pak děti mohly odnést domů.

Pasování na čtenáře

První ppolovina školního roku uběhla jako voda, prvňáčci se toho již spoustu naučili, a tak nastal čas, aby byli slavnostně pasováni na čtenáře. Své čtenářské dovednosti museli prokázat v několika úkolech. Museli zazpívat písničku o knížkách, uhodnout hádanky, číst připravený a napřipravený text. S úkoly si všichni prvňáčci hravě poradili, a tak byli králem pasováni na čtenáře. Za odměnu dostali diplom, průkazku do místní knihovny a časopis Čtyřlístek, který už si mohou sami přečíst.

Pražský hrad

Výlet do Prahy na Hrad se nám moc vydařil. K Hradu jsme dorazili 10 min před devátou hodinou a bylo před námi jen pár lidí. Protože musel každý z nás projít bezpečnostním rámem a ukázat obsah batohu, přece jen to cvhíli trvalo, než jsme se na prohlídku dostali. Pak to ale stálo za to! Téměř v každém z prohlížených sálů jsme dostali krátký výklad o jeho vzniku a využití i o tom, jak se prostory rekonstruovaly. Během prohlídky se fotilo, fotky jsou již vyvěseny na webu školy. Když jsme po 11. hodině z Hradu vycházeli, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Fronta čekajících, kteří chtěli vidět to co my, se klikatila po celém hradním nádvoří a dále vysoko na Hradčanské náměstí. Jedna z fotek na webu to krásně dokládá. Fotografie z galerie

 

 

Nízkoprahový klub a knihovna Dobříš

Dne 26.9. jsme navštívili Nízkoprahový klub Terén v Dobříši. Byli jsme velmi mile přijati pracovnicemi tohoto zařízení Lucií a Radkou. Hezky připravenou prezentaci nám ukázaly, co se v klubu dá všechno dělat a zažít. Klub je například pro děti, které čekají až jim začne kroužek nebo když čekají na autobus. Možností, jak trávit v klubu volný čas, je mnoho. Nejvíce se nám líbil velký stolní fotbal, také množství deskových her a samozřejmě PC. Další činnosti, které se v klubu odehrávají a nám se moc líbily, je například spaní v klubu, různé výlety nebo příměstský tábor.

Po návštěvě nízkoprahového klubu jsme se vydali na besedu do dobříšské knihovny. Beseda se jmenovala Knihovní šotek a byla zaměřena především na to, aby děti seznámila s knihovnou a naučila je se v ní orientovat. Na závěr si každý mohl půjčit knížku a chvíli si v ní číst. Někteří četli sami, jiní zase ve skupinkách. Všichni odcházeli s dobrou náladou a přihláškou do knihovny, aby do ní mohli chodit i ve svém volném čase. Fotografie z akce

 

 

 

 

Vánoční tvořivé odpoledne 2016

Vánoce už klepaly na dveře a na naší škole se konalo již tradiční vánoční tvořivé odpoledne. Poprosili jsme šikovné maminky, aby nám s tvořením vánočních věnečků pomohly. Účast maminek ze školy i z mateřské školy byla veliká. Dokonce přišel i jeden tatínek a bývalá žákyňka. Tradice výroby adventních věnců je poměrně mladá, podle jednoho z dostupných zdrojů sahá do počátku 19. století, první zmínka je z roku 1838, kdy v Hamburku vyrobil první dřevěný věnec teolog J. H. Wichlern. Pověsil ho ke vchodu do místního sirotčince a vybíral u něj peníze pro děti na přilepšenou. Brzy se tato tradice rozšířila po celém Německu. K nám, do českých zemí, se dostal věnec se čtyřmi svíčkami až v polovině dvacátého století. Adventní věnec měl původně 24 svíček, později jen 12. Dnes se používají čtyři, dávané proti sobě do kříže. Původní a správná barva svíček je fialová, odpovídající postní době a barvě roucha kněží, používala se v prvních třech týdnech, poslední bývala růžová, jako barva naděje a radosti ze zvěstování o narození Krista. Věnec - kruh - symbolizuje jednotu lidí a Boha a věčný život, proto se vytváří z jehličí nebo jiného rostlinného materiálu. Výroba adventních věnců se u nás víc rozšířila hlavně po roce 1989. Rodiče společně s dětmi zdobili věnce přírodním, ale i umělým materiálem. Po celé odpoledne vládla příjemná předvánoční nálada. Vyrobené věnce si rodiče mohli zakoupit na Rozsvícení stromečku v Rosovicích. Fotografie z akce.

Exkurze do Muzea betlémů na Karlštejně

V pátek 16.12. jely děti z naší školy na hrad Karlštejn, kde se nachází Muzeum betlémů. Muzeum betlémů se nachází na karlštejnském náměstí. V přízemí budovy jsou umístěny české betlémy vyřezávané ze dřeva, doplněné betlémy z různých materiálů, např.: z vosku, cukru, chleba nebo perníku. Raritou je několik mechanických betlémů, které si samy spouštějí. Pod střechou se nachází Karlštejnský královský betlém. Jedná se o největší loutkový betlém v České republice rozkládající se na 80 m2. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny 46 loutkami vyřezanými ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. Děti si prohlédly celou expozici betlémů a vyrobily si v Hravé dílničce 3D vánoční stromeček z pěnovky, skleněných kamínků a korálků, který si vložily do šifónových pytlíčků a odvezly domů. Fotografie z akce.

Vánoční tvořivé dopoledne

Na čtvrtek 24. 11. se už děti z naší malé školičky moc těšily. Čekalo je Vánoční tvořivé dopoledne, při kterém mohly vyrobit vánoční výrobek na Adventní jarmark, který se konal při příležitosti Rozsvícení stromečku v Rosovicích. Paní učitelky i asistentky si je rozdělily do pěti skupinek. První skupinka zdobila skleněné kouličky třpytkami, druhá skupinka vyráběla svícínky, třetí lepila přívěsky sněhuláčků, čtvrtá skupinka vařila bramborový salát a poslední skupinka, naši malí cukráři a cukrářky, tvořila rafaelo a balila ho do celofánových pytlíčků. Všichni byli moc šikovní a výrobky jejich snažení se prodávaly v sobotu 26. 11. u Rozsvícení stromečku v Rosovicích. Fotografie z akce.

Projekt ke Dni vzniku samostatného Československého státu

V úterý 25. 10. si pro nás paní učitelky připravily zajímavý projekt. Nejdříve nás rozdělily do sedmi skupinek. Prvním úkolem byla myšlenková mapa- Co si představíš, když se řekne domov, druhým úkolem bylo napsat symboly našeho státu, třetím úkolem bylo doplnit slova naší státní hymny, čtvrtým úkolem bylo vyhledat si na internetu státní znak a jednotlivé rozstříhané části vybarvit a složit, v pátém úkolu jsem skládaly naši státní vlajku na čas a posledním šestým úkolem bylo vyhledat si opět na internetu kdo byl naším prvním prezidentem a nějaké zajímavosti z jeho života. Na závěr naší cesty do minulosti našeho státu jsme splněné úkoly vystavily u vchodových dveří školy.

Beseda s Honzou Tománkem

V pátek 14. 10. jsme nejenom pekly posvícenské koláčky, ale také nás navštívil Honza Tománek. Honza Tománek je nejenom příjemný a optimistický mladý muž, ale i aktivní sportovec. Vyprávěl nám o svém handicapu, úrazu, životu vozíčkáře, o prevenci bezpečného pohybu v dopravním provozu. Také nám promítal ukázky ze své sportovní činnosti. V současnosti se věnuje triatlonu a dálkovému běhu na lyžích. Mohly jsme si vyzkoušet jeho sportovní vybavení a sezení na invalidním vozíku. Na závěr jsme mu věnovaly tričko s logem naší školy a nabídli jsme mu posvícenské koláčky.

Havelské posvícení

V pátek 14. října jsme si ve škole udělali projektový den na téma Havelské posvícení. Pověděli jsme si o jeho tradici a každá třída upekla něco dobrého na zub. Přípravná třída pekla hnětynky a první až pátá třída různé druhy koláčků. Všichni jsme si moc pochutnali na našich výtvorech a odnesli si osvědčené recepty. Fotografie z akce.