Oznámení o přijetí žáků do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k povinné školní docházce do ZŠ,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

pro školní rok 2019/2020

Č.j.: ZŠ 70/2019            V Rosovicích 16.4. 2019

 

Registrační číslo:                         Rozhodnutí o přijetí:

ZŠ 1/2019                                   přijat

ZŠ 2/2019                                   přijat

ZŠ 3/2019                                   přijat

ZŠ 4/2019                                   přijat

ZŠ 5/2019                                   přijat

ZŠ 6/2019                                   přijat

ZŠ 7/2019                                   přijat

ZŠ 8/2019                                   přijat

 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1.ročníku

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

ZŠ a MŠ Rosovice, okres Příbram

 

Č.j. 56/2019

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 12. 4. 2019 od 14,00 hod. do 17,00 hod.

Ředitelka školy může přijmout nejvýše 16 dětí do navýšení plné kapacity školy.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ v Rosovicích

pro školní rok 2019/2020:

 

1. Trvalé bydliště dítěte a jednoho z rodičů v obci Rosovice

2. Trvalé bydliště dítěte v jiné obci

3. Dosažení 6 let věku dítěte do 31. srpna 2019

4. Školní zralost

5. Doporučení PPP v případě, že dítě nedosáhne do 31. srpna 2019 6 let věku

 

Zákonný zástupce, který bude žádat o přijetí dítěte do 1. ročníku si vezme s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud bude žádat o odklad školní docházky, přinese též doporučení k odkladu vystavené pedagogickou poradnou a dětským lékařem.

 

 

 

 

V Rosovicích 22. 2. 2019                                                                                                                                                      Mgr. Kateřina Melšová, ředitelka

Školní rok 2018-2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 je v pondělí 3.9.2018 v 8.00hodin.