Roční plán pro školní rok 2017-2018

ZÁŘÍ                            7.9.   Cyklovýlet, opékání buřtů, spaní ve škole

                                 12.9.   Školská rada

                                 26.9.   Návštěva nízkoprahového klubu Terén a Městské knihovny v Dobříši

                                            Třídní schůzky

                                 27.9.   Celoškolní projekt ke Dni státnosti

                                 29.9.    Beseda se sokolníkem, představení dravců

ŘÍJEN                         6.10.    Drakiáda MŠ a ŠD

                               10.10.    Pohádka KD Dobříš

                               11.10.    Začátek bruslení 

                               20.10.    Záchranáři - 1.pomoc

                       26. a 27.10.    Podzimní prázdniny

                                            Sběr žaludů a kaštanů

LISTOPAD                   3.11.   Dýňování, halloween, spaní ve škole

                                10.11.   Lucerničková slavnost - lampiónový průvod, sv.Martin ZŠ a MŠ

                                13.11.   Divadlo PB (1.-3. roč. a MŠ) - O statečném kováři

                                16.11.   Pedagogická rada

                                21.11.   Třídní schůzky od 16.00hod

                                30.11.   Projektový den - Advent + odpolední tvoření s rodiči od 16.00hod.

PROSINEC                   2.12.   Rozsvícení vánočního stromu u OÚ

                                 5.12.   Mikulášská nadílka

                               13.12.   Konec bruslení

                               16.12.   Zpívání v kostele

                               20.12.   Příbram - hornická chaloupka

                               21.12.   Koleda sponzorů

                               22.12.   Dopolední program ve třídách a zdobení stromu v lese

              23.12. - 1.1. 2018   Vánoční prázdniny

LEDEN                         5.1.   Tříkrálová sbírka

                                25.1.   Pedagogická rada

                                31.1.   Pololetní vysvědčení

                                          Divadlo S+H

ÚNOR                         2.2.   Pololetní prázdniny

                                         Začátek plavání

                                         Školní ples

                                         Dětský karneval

BŘEZEN           5.3. - 11.3.   Jarní prázdniny

                                         Noc s Andersenem

                              28.3.   Velikonoční jarmark

                              29.3.   Velikonoční prázdniny

DUBEN                     11.4.   Divadlo KD Dobříš (Aj 3.-5.roč.)

                              12.4.   Pedagogická rada

                              17.4.   Třídní schůzky

                              27.4.   Čarodějnický rej MŠ a ŠD

                                        Zápis do 1. ročníku

KVĚTEN                             Zápis do MŠ

                                        Dopravní hřiště

                              22.5.   Rosovický skřivan

                                        Hrachov - záchranná stanice pro živočichy

                                        Recitační soutěž

ČERVEN                    1.6.   MDD - dopolední soutěže

                                        Souboj Podbrďátek

                                        Fabiánův klíč

                                        4. a 5. roč. Praha

                                        Škola v přírodě

                              28.6.   Letní slavnost - rozloučení s 5. ročníkem, šerpování prvňáčků

                              29.6.   Vysvědčení

 

 

 

                          

 

 

 

 

Roční plán pro školní rok 2016 - 2017

ZÁŘÍ 1.9. Slavnostní zahájení školního roku
  6.9. Třídní schůzka ZŠ (informační)
  16.9. Vítání občánků od 14,00 hod.
  30.9. Drakiáda (od 14.30)
   
ŘÍJEN 14.10. Projekt Havelské posvícení - dopolední projekt, od 10,00 hod. beseda s Janem Tománkem
  25.10. Projekt: Den vzniku samostatnosti
  26. a 27.10. Podzimní prázdniny
  28.10. Státní svátek
   
LISTOPAD 2.11. Zahájení bruslení - odjezd v 7,45 hod.
  4.11. Dýňování - dopolední program, od 18,00 lampiónový průvod, spaní ve škole
  11.11. Lucerničková slavnost (15 h) - ŠD a MŠ
  17.11. Státní svátek
  18.11. Ředitelské volno
  22.11. Třídní schůzky
  24.11. Projektový den - Advent (dopolední tvoření), odpoledne tvoření s rodiči od 15,00 hod.
  26.11. Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromku v Rosovicích, koncert, jarmark
  Plánovaná beseda s Hasiči z Dobříše - termín bude upřesněn
   
PROSINEC   5.12. Mikulášská nadílka
  16.12. Návštěva betlémů v Karlštejně, výroba vánočního dárečku
  18.12. Vánoční zpívání v kostele (termín bude možná pozměněn)
  19.12. Besídka MŠ (15 h)
  21.12. Koleda pro sponzory
  22.12. Dopolední vánoční program ve třídách, od 10,00 zdobení vánočního stromu pro zvířátka v lese
  23.12. – 2.1. 2017 Vánoční prázdniny (vyučování začíná 3. 1. 2017)
   
LEDEN 31.1. Pololetní vysvědčení (4. vyučovací hodina), pololetní hodnocení chování
   
ÚNOR 3.2. Pololetní prázdniny
  9.2. Začátek plavání (1.lekce)
  18.2. Školní ples (maškarní) od 20,00 hod.
  19.2. Dětský karneval
  27.2. - 5.3. Jarní prázdniny
   
BŘEZEN Plavání
  Návštěva dětského oddělení knihovny Dobříš (termín bude upřesněn)
  Noc s Andersenem - vybrané děti - nejlepší čtenáři spaní ve škole
   
DUBEN Plavání
  12.4. Velikonoční jarmark
  13.4. Velikonoční zajíček MŠ
  13. a 14.4. Velikonoční prázdniny ZŠ
  Pedagogická rada
  21.4. Den Země - projektový den, od 15,00 hod. zápis do 1. ročníku
  25.4. Třídní schůzky
  ¾ letní hodnocení chování
  28.4. Čarodějnický rej MŠ a ŠD od 14,30 hod.
   
KVĚTEN 9.5. Zápis dětí do MŠ
  17.5. Dopravní soutěž MŠ
  22.5. Rosovický skřivan
  Recitační soutěž (školní kolo, termín bude upřesněn)
  Recitační soutěž (obvodní kolo Čapkova Strž, termín bude upřesněn)
   
ČERVEN 1.6. Den dětí - dopolední program
  Souboj Podbrďátek (ZŠ termín bude upřesněn)
  Školkovská olympiáda (MŠ, termín bude upřesněn)
  Turnaj malotřídek ve vybíjené (termín bude upřesněn)
  29.6. Letní slavnost - slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku a šerpování budoucích prvňáčků (16,00 hod.), na školní zahradě
  30.6. Vysvědčení
   
  Pozn. Akce jsou plánovány s předstihem, změna termínu je možná. Plán akcí bude doplňován podle aktuálních nabídek.