Roční plán 2019/2020

Září

27. 9. Drakiáda (ŠD)

30. 9. Divadlo Příbram (Pohádky z pařezové chaloupky)

Říjen

3. 10. Den s lesníkem (3. - 5. roč.)

2. 10. - 18. 12. Kurz bruslení v Příbrami

25. 10. Halloween a spaní ve škole (ŠD)

28. 10. Státní svátek

29. 10. - 30. 10. Podzimní prázdniny

Listopad

11. 11. Lucerničková slavnost

13. 11. Divadlo Minor v Praze - Lipany (1. - 5. roč.)

28. 11. Tvořivé dopoledne s dětmi

            Tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Rosovicích (zpěv koled, jarmark)

Prosinec

5. 12. Mikulášská nadílka (děti dětem)

14. 12. Zpívání v kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích

19. 12. Koleda po vsi

20. 12. Zdobení stromečku v lese

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

Leden

10. 1. Tříkrálová sbírka

30. 1. Vysvědčení

31. 1. Pololetní prázdniny

Únor

3. 2. - 7. 2. Jarní prázdniny

13. 2. - 23. 4. Kurz plavání

Školní ples

Březen

9. 3. - 13. 3. Škola v přírodě (Prkenný Důl, Pancíř)

Noc s Andersenem

27. 3. Velikonoční jarmark s programem

Duben

9. 4. Velikonoční prázdniny

10. 4. Státní svátek

22. 4. Den Země

30. 4. Čarodějnický rej (ŠD)

Květen

Noc kostelů

Červen

1. 6. Den dětí

Spolupráce s malotřídními školami - Vybíjená, Souboj podbrďátek, Fabián

Pěší a cyklistické výlety do okolí Rosovic

29. 6. Letní slavnost

30. 6. Vysvědčení