Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

V letošním školním roce nabízíme vašim dětem tyto kroužky:

 

1/ Hasičský ( pro děti 3. – 5. ročníku) s panem starostou Gregorkem a panem Kubíkem

- 1x za 14 dní v pátek ( liché týdny ) od 13,30 hod.

Začínalo by se v pátek 14. 10. !

 

2/ Dovedné ruce s paní Liškovou

1x za 14 dní ve čtvrtek 13,00 – 13,45 mladší děti

13,45 – 14,30 starší děti

Začínalo by se ve čtvrtek 6.10. 2016

 

3/ Dovedné ruce s paní učitelkou Sedlákovou - bude se střídat s paní Liškovou ob týden. Platí stejné časy i rozložení dětí. Děti však nemusí chodit na oba kroužky, mohou si vybrat, který chtějí, nebo chodit každý týden do obou kroužků.

Začínalo by se 13. 10. 2016

 

4/ Zumba – paní učitelka Řehková

- 1x za 14 dní ve středu po vyučování cca od 13,00 hod.

Začínalo by se ve středu 19. 10. 2016

 

5/ Fotbal – s panem Furstem

- 1x za 14 dní v pátek (sudé týdny) od 13,30 hod.

Fotbal by se střídal s kroužkem hasičským.

Začínalo by se 21. 10. 2016