Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2020-2021

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2020/2021

 

 

Č.j.: MŠ33/2020

V Rosovicích: 20.5.2020

 

PŘIJATI

MŠ 21/2020

MŠ 22/2020

MŠ 23/2020

MŠ 24/2020

MŠ 25/2020

MŠ 28/2020

MŠ 29/2020

 

NEPŘIJATI

MŠ 20/2020

MŠ 26/2020

MŠ 27/2020

MŠ 30/2020

MŠ 31/2020

 

 

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

 

 

Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy