leden 2019

pátek 4.1.           po 13.hodině tříkrálová sbírka

čtvrtek 10.1.       od 8.00 postupně MŠ, pak 1. - 5. roč. preventivní program o správném čištění zubů.

                         Děti si donesou pomůcky, které používají na čištění zubů.

čtvrtek 31.1.       vysvědčení za 1. pololetí bude rozdáno 4. vyučovací hodinu, vyučování pro všechny ročníky bude

                         ukončeno v 11.45hod.

pátek 1.2.           jednodenní pololetní prázdniny