Historie

1808 – 1899

„V obci zdejší, pokud ústní podání zakládá se na pravdě, byla škola od nepamětných dob, ačkoliv svojí vlastní budovy neměla, bylať po třídě, t.j. každoročně v budově jiného rolníka. Teprve r. 1808 za rychtáře Jakuba Růžičky postavena byla jednotřídní škola v obci zdejší, a sice v místě, kde nynější nová třítřídní obecná škola se nachází. Téhož času byl zde učitelem p. Ignác Peták, kterýž měl zaručené následující služné: 1. Všichni sedláci dohromady vydávali společně 2 měr obilovin, 2. Domkáři ze 100 čísel platili po 2 zlatých, 3. Vrchnosť dávala 8 sáhů dříví a 40 votýpek chrastí, 4. každé číslo za koledu respektive za psaní „Třech králů“ po 3 krejcarech. 5. O posvícení sbírat po domech sobě koláče, 6. Z každého dítka 2 zlaté školního platu zvaného sobotáles…“

1900 –1952

1900/01 – zapsáno 250 žáků, hospodářská škola („pokračovací kurs“) probíhala od 2.11.1900 do 29.3.1901 a měla 36 „chovanců“, 29 „již škole odrostlých, 9 vyšlo ze školy obecné“

V dalších desetiletích zaznamenává kronika postupný úbytek žactva, a to z 230 ve škol. roce 1901/02 po 189 ve škol. roce 1920/11.

1914/15 – poprvé proběhl „Dětský den“

1953 – 1999

V roce 1953 byla sice v ZŠ (jejímž ředitelem byl od srpna J. Roušal) otevřena mateřská škola, avšak škola se z trojtřídky změnila na školu dvojtřídní. OD října 1955 začala psát mateřská škola svoji samostatnou historii. Ředitelkou se stala L. Křížová, kterou záhy vystřídala M. Podhradská. Ve školním roce 1960 – 1961 převzala vedení mateřské školy J. Koucká, po ní postupně M. Navrátilová, M. Hrubá, J. Dvořáková, J. Kyšperská, Š. Řeháková a R. Chovanečková. V roce 1995 převzala řízení mateřské školy A. Mlýnková, která po sloučení obou zařízení – základní a mateřské školy – zůstala pracovat ve škole jako zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu.

2000 – 2023

Ve školním roce 2000 – 2001 byla základní škola integrována s mateřskou. Ředitelkou se stala Mgr. Zdenka Pecharová, zástupkyní pro předškolní výchovu Alena Mlýnková. Od 1. ledna 2001 se stala škola právním subjektem – příspěvkovou organizací. V roce 2016 se stala ředitelkou Mgr. Kateřina Melšová. V roce 2018 škola slavnostně oslavila 210 let od jejího založení. V roce 2022 se stala ředitelkou Mgr. et Mgr. Veronika Procházková.

Přidáno 27. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života