Týdenní plán učiva

Týden od 17.6. do 21. 6. 2024

Sportovní týden - viz přehled aktivit na stránkách školy.

 

 

Týden od 10.6. do 14. 6. 2024

Český jazyk 

Pracovní sešit 2. díl -  Souhrnné opakování - str. 47,48.  Písemnou práci píšeme 13.6. ve čtvrtek. Písanka - dopisujeme. 

Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - Jsem čtenář. 

Matematika -

Souhrnné opakování - násobilka, dělení, slovní úloha, geometrie - přímka, úsečka - měření.

Písemnou práci píšeme 12.6. ve středu.

Prvouka - Dopracujeme PS.

Týden od 3.6. do 7. 6. 2024

3.6. - Dětský den, 7.6. - Exkurze Dobříš

Český jazyk 

Pracovní sešit 2. díl -  Vlastní jména + souhrnné opakování do třetího týdne června, dopracujeme PS. Písanka - dopisujeme. Opis, přepis, diktát.

Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - Jsem čtenář. Školní kolo - RECITAČNÍ SOUTĚŽ.

Matematika -

Násobilka 8 - dělení, násobilka 9 - dopracujeme PS do třetího týdne června. Procvičování s Matýskem.

Prvouka - Pracovní listy - IT tabule - Léto. Dopracujeme PS.

 

 

 

Týden od 27.5. do 31. 5. 2024

Český jazyk 

Pracovní sešit 2. díl - Slovní druhy - do  str. 37. Uč. do str. 101 Písanka - do str. 35. Opis, přepis, diktát.

 Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - Jsem čtenář.

Matematika -

Násobilka 8.  PS do str.55. Procvičování s Matýskem.

Prvouka - Pracovní listy - IT tabule - opakování po lekcích.

Anglický jazyk

Úvod do nové lekce unit 8 - povolání

Týden od 20.5. do 24. 5. 2024

Český jazyk 

Pracovní sešit 2. díl - Slovní druhy - do  str. 37. Uč. do str. 98 Písanka. Opis, přepis.

 Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - Jsem čtenář.

Matematika -

Násobilka 7, dělení 7 - dopracujeme. Úvod do násobilky 8. Procvičování s Matýskem.

Prvouka - Markétina dopravní výchova - pracovní listy. Bezpečnost silničního provozu.

Týden od 13.5. do 17. 5. 2024

Český jazyk 

Pracovní sešit 2. díl - Slovní druhy - do  str. 93 Písanka str. 28.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - Jsem čtenář.

Matematika -

Násobilka 7 do str. 48. Procvičování s Matýskem.

Prvouka - dopracujeme stránky do str. 66

Anglický jazyk: 47-48 pracovní sešit

 

Týden od 6.5. do 10. 5. 2024

6. + 7. 5. ředitelské volno, 8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

Český jazyk - dopracujeme

Pracovní sešit 2. díl OPAKOVÁNÍ  str. 29,30. Učebnice  do str. 89. Slovní druhy - úvod. str. 90. Písanka str. 27.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - vypravování PS 28.

Matematika - dopracujeme

Násobilka 6, dělení 6 do str. 46. Procvičování s Matýskem.

Prvouka - dopracujeme 

Domov - opakování str. 36, 37. Významné dny.

Anglický jazyk:

Hodina neproběhla - nemoc učitelky.

Týden od 29.4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl OPAKOVÁNÍ  str. 29,30. Učebnice  do str. 89. Slovní druhy - úvod. str. 90. Písanka str. 27.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - vypravování PS 28.

Matematika

Násobilka 6, dělení 6 do str. 46. Procvičování s Matýskem.

Prvouka 

Domov - opakování str. 36, 37. Významné dny.

29. 4. DIVADLO 

30.4. Čarodějnické dopoledne

1.5. ST. SVÁTEK

Anglický jazyk

Unit 7: prac. sešit str. 45-46

 

Týden od 22.4. do 26. 4. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl bě, pě, vě str. 25,26,27. Učebnice  do str. 89. Písanka str.26 doplnění str. 28.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - vypravování str.87 učebnice. Jsem čtenář.

Matematika

Násobilka 10, dělení 10 do str.39. Procvičování s Matýskem.

Prvouka 

Domov - místo, kde žijeme str. 32,33.

Anglický jazyk:

Unit 7: pracovní sešit str. 43-44

Týden od 8.4. do 12. 4. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl dě, tě, ně. Učebnice  do str. 82 - dě, tě, ně.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova. Jsem čtenář - Jak číst správně str. 28, 29.

Matematika

 Dělení čísla 4. opakování. Násobky 5. Do str. 32 PS.

Prvouka 

Měsíc bezpečnosti – bezpečně v provozu, dopravní značky.

Anglický jazyk:

Unit 6: pracovní sešit str. 39-40

 

Týden od 2.4. do 5. 4. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl OPAKOVÁNÍ - psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Učebnice  do str. 82 - dě, tě, ně.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova. Jsem čtenář - Jak číst správně str. 28, 29.

Matematika

 Dělení čísla 4. Do str. 30 PS.

Prvouka 

 Jaro - opakování  PS  do str.65

Anglický jazyk

Lekce unit 6: Time to eat: dny v týdnu: učebnice str. 37-38

Týden od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl -   do str.19.  Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Učebnice  do str. 78.

 Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - velikonoční zvyky a obyčeje.

Matematika

 Dělení čísla 4. Do str. 29 PS.

Prvouka 

 Jaro - Hospodářská zvířata  PS str.61

Anglický jazyk - Velikonoční prázdniny 

Týden od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl -  str. 12 - 15. Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov - B - P,  D - T, Ď - Ť.Učebnice str. 71 - 74.

Písanka str. 25, 26. Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova - bajka.

Matematika

Násobení a dělení čísla 1,0. Nakupujeme str. 21. Geometrie str. 23. Násobení 4.

Robotika s Emou.

Prvouka 

 Jaro - Na jaře, hospodářská zvířata  PS str. 58,60

Anglický jazyk

Úvod do nové lekce unit 6: Time to eat: první část nové slovní zásoby a poslech videa str. 35 - 36

Týden od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl -  str. 10 - 11. Tvary slova, slova příbuzná, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Učebnice str. 69 - 70

Písanka do str. 24. Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova.

Matematika

Vyvození násobení a dělení čísla 3.- PS č. 6 do str. 18.

Prvouka 

Dny v týdnu, části dne, kalendář, roční období.

Anglický jazyk

Unit 5: My body: opakování

Unit 6: úvod  do nove lekce str. 35

 

4.3. - 8.3. 2024. Jarní prázdniny.

Týden od 26. 2. do 1. 3. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl -  str. 5. Rozlišení skupin di, ti, ni a dy, ty, ny. Učebnice str. 64

Psaní slov, vět. Diktát slov - písanka. Přepis, opis. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova, slohová výchova PS str. 9.

Matematika

Vyvození násobení a dělení - PS č. 6 do str. 11

Prvouka - pondělí Vzdělávací program zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Dny v týdnu, části dne - PS str. 52,53

Anglický jazyk - Unit 5: My body: str. 29 - nová slovesa, vazba: CAN'T a HAVEN'T str. 31

 

Týden od 19.2. do 23.2. 2024

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl -  str. 4 - 6.Psaní i, í po měkkých souhláskách. Učebnice str. 62,63

Psaní slov, vět. Diktát str. 60 cv. 14. Čtení s porozuměním. Jazyková výchova - uč. str. 61.

Matematika

Vyvození násobení a dělení - PS č. 6 do str. 6

ROBOTIKA S EMOU

Prvouka - čtvrtek Vzdělávací program zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

ZMĚNA PROGRAMU - z důvodu nemoci lektora se program přesouvá na pondělí 26.2.2024.

Zdraví - zdravý životní styl - potraviny

Anglický jazyk - Masopustní rej - projektový den

23.2. Masopustní rej ve škole

Týden od 12.2. do 16.2. 2024

Pátek 16. 2. exkurze do Prahy.

Český jazyk

Pracovní sešit 2. díl -  str. 1-3 .Psaní y, ý. Učebnice str. 58,59

Psaní slov, vět. Čtení s porozuměním. Čítanka. Jazyková výchova.

Matematika

Násobilka 2, 3, 4, 5. PS sčítání pod sebou str. 53,54, slovní úlohy - finanční gramotnost  str. 62. PS Opakování hodin - str. 48, 63

Prvouka

Náš svět - Měsíc po měsíci PS str. 50

Anglický jazyk- hodina neproběhne z důvodu návštěvy království železnic Praha

Týden od 4.2. do 9.2. 2024

PLAVECKÝ VÝCVIK od 7. února do 10. dubna 2024 /každou středu na plaveckém stadionu/ v  Příbrami.

 

Český jazyk

Psaní y, ý po tvrdých souhláskách. Uč. str. 58-60, PS str. 41-44. 

Písanka do str. 18. Čtení s porozuměním. Čítanka. Jazyková výchova - vyprávění o zdraví - aktivity v přírodě. 

Matematika

Násobilka 4, 6. PS str. 45,46,60 opakování - odčítání pod sebou přes desítku.

Geometrie - délka úsečky rýsování.

Prvouka

Zdraví - naše zdraví, být zdravý. PS do str. 47

Anglický jazyk

Unit 5: My body - nová slovná zásoba, vazba: Can you...? Yes, I can...

Týden od 29.1. do 2.2. 2024

Český jazyk

Psaní y, ý po tvrdých souhláskách. Uč. str. 57, PS str. 40. 

Písanka str.13 dopíšeme do str. 16. Čtení s porozuměním. Čítanka. Jazyková výchova - popis. 

Matematika

Násobilka 2 opakování, násobilka 4. str. 44,45, opakování - odčítání pod sebou přes desítku.

Geometrie - délka úsečky str. 49

Prvouka

Zdraví - nemoc a úraz. PS str. 46

2.2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Anglický jazyk - hodina nebude - pololetní prázdniny.

Týden od 22.1. do 26.1. 2024

Český jazyk

Souhlásky. Slabiky se slabikotvorným R, L, M

Písanka str.13 dopíšeme do str. 16. Čtení s porozuměním - Čítanka. Jazyková výchova - popis. Pololetní práce - přepis vět, rozdělení slov na slabiky, druhy vět, znaménka na konci vět, samohlásky ve slovech.

Matematika

Sčítání pod sebou přes desítku od str. 31. Odčítání 38,39.

 

Prvouka

Zdraví - naše tělo. PS 44.

Anglický jazyk

Úvod do nové lekce 5:  - nová slovní zásoba, str, 26-27

 

 

 

 

Týden od 15.1. do 19.1. 2024

Český jazyk

Opakování - samohlásky, ú,ů ve slovech, dvojhlásky. Souhlásky.

Písanka  do str. 11 . Čtení s porozuměním - Čítanka. Jazyková výchova - popis. Pololetní práce - přepis vět, rozdělení slov na slabiky, druhy vět, znaménka na konci vět, samohlásky ve slovech.

Matematika

Slovní úlohy jednoduché početní operace s přirozenými čísly do 100, počítání pod sebe. Pololetní práce - sčítání, odčítání do 100, menší číslo, větší, rovná se - znaménka, slovní úloha, geometrie - vyznačení bodu na úsečce - leží x neleží.

Robotika s Emou.

Prvouka

Opakování tématu Zima - charakteristika, počasí, oblékání, zvířata v zimě. Úvod - naše tělo.

Anglický jazyk

UNIT 4 - orange book: str. 24- 25

stupňování přijídavných jmen  - opakování

Týden od 8.1. do 12.1. 2024

Český jazyk

Opakování - samohlásky. Ú,ů ve slovech. Písanka str. dopracujeme 3, 4, 5. Čtení s porozuměním - Čítanka. Příprava na pololetní práci - přepis vět, rozdělení slov na slabiky, druhy vět, znaménka na konci vět, samohlásky ve slovech.

Matematika

Slovní úlohyzpaměti - jednoduché početní operace s přirozenými čísly do 100, počítání pod sebe. Příprava na pololetní práci - sčítání, odčítání do 100, menší číslo, větší, rovná se - znaménka, slovní úloha, geometrie - vyznačení bodu na úsečce - leží x neleží.

Prvouka

Přišla zima - zvířata v zimě, zimní sporty.

Opakování - listnaté x jehličnaté stromy, roční období a jejich měsíce, důležitá telefonní čísla (155, 150, 158), hodiny, ovoce x zelenina.

Anglický jazyk

Učebnice 24-25.

Stupňování přijídavných jmen: small - smaller, slow - slower, fast - faster

Týden od 3.1. do 5.1. 2024

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Anglický jazyk

Orange book: My house: opakování slovní zásoby unit 4

Opakování vazby There is/ There are

Týden od 18. prosince do 22. prosince

Pondělí - přednáška včelař

Úterý - Lední revue (Stadion Příbram) - teplé oblečení

Středa - projektový den Vánoce

Pátek - posezení 1. a 2. třídy u stromečku, rozdávání dárků, povídání o zvycích a tradicích Vánoc. Děti mohou přinést drobný dáreček pro spolužáka (nepovinné). Kdyby bylo možné, aby si děti přinesly malou krabičku s cukrovím, které si rozdělíme na stolky, bylo by to milé. Děkuji.

 

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám popřála krásné prožití vánočních svátků. Do Nového roku pak hodně zdraví, štěstí a splnění všech přání.

Jaroslava Petrová

Vánoční obrázky s textem – pohlednice | Vtipnice.eu - Part 5

 

 

Týden od 11.12. do 15.12.2023

BĚHEM TÝDNE NÁCVIK VYSTOUPENÍ V KOSTELE.

Český jazyk

Význam slov - opakování

Slovo, slabika, hláska, písmeno - uč. str. 45-47

PS str. 30-32

Písanka dopracujeme 1. díl

Čítanka - Vánoce jsou za dveřmi - jednoslabičná slova

Matematika

Počítání do sta

  • prac. sešit 5. díl desítky str. 8 - 12 
  • Procvičujeme s Matýskem 
  • Geometrie - Přímé čáry, body opakování str. 7

Prvouka

Blíží se Vánoce PS str. 32,34

Anglický jazyk

Unit 3 My house - opakování slovní zásoby celé lekce

Gramatická vazba There is, There are

Týden od 4.12. do 8.12.2023

7. prosince Výlet do muzea v Praze - sraz v 7:30 hodin před školou.

Český jazyk

Význam slov - slova citově zabarvená 

Opakování

PS str. 28 - 30 uč. str. 42 - 44

Písanka do str. 34

Čítanka - Mikuláš, čtení s porozuměním - spojení předložek se slovy

Matematika

Počítání do sta

  • prac. sešit 5. díl - opakování do str. 5 (6)
  • Procvičujeme s Matýskem do str. 3
  • Geometrie - Přímé čáry, body

Prvouka

Slavíme Mikuláše - prac. listy

Anglický jazyk

Orange book: My house: Unit 3: str 13, 14

 

Týden od 27.11. do 1.12.2023

Český jazyk

Význam slov - slova mnohoznačná (citově zabarvená)

PS str. 27,28 uč. str. 41,42

Písanka do str. 31

Čítanka

Matematika

Odčítání, sčítání, slovní úlohy. Jednotky času.

  • prac. sešit 4. díl dopracujeme 
  • Procvičujeme s Matýskem
  • Geometrie - Přímé čáry. 

Prvouka

Ájin zpravodaj -  PS opakování. str. 31 úvod V ZIMĚ PS str. 38

Anglický jazyk

Hodina tento den neproběhla.

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života