Týdenní plán učiva

Týden od 10.6. do 14. 6. 2024

Český jazyk

Stavba věty jednoduché - základní skladební dvojice. Souvětí.

 • učebnice do str. 110
 • prac. sešit II. do str. 40
 • písanka II. do str. 31
 • Jsem čtenář do str. 48

Matematika

Rozšiřující učivo: Písemné násobení. Dělení mimo rozsah malé násobilky. Zlomky.

 • učebnice 8. díl - do str. 62
 • prac. sešit II. do str. 46

Geometrie

Kružnice. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Vzájemná poloha kružnic.

 • pracovní sešit do str. 39

Anglický jazyk

Úvod do lekce 9 - nová slovní zásoba, poslech druhého videa str. 67-68

Prvouka - Živá příroda houby + závěrečné opakování. Test str. 59,60. Píšeme 14.6.2024

 

 

 

Týden od 3.6. do 7. 6. 2024

Český jazyk

Slovesa - opakování. Větné celky - věta jednoduchá a souvětí.

 • učebnice do str. 106
 • prac. sešit II. do str. 38
 • písanka II. do str. 29
 • Jsem čtenář do str. 45

Matematika

Sloučené početní operace. Násobení mimo rozsah malé násobilky.

 • učebnice 8. díl - do str. 60
 • prac. sešit II. do str. 43

Geometrie

Kružnice

 • pracovní sešit do str. 35

Anglický jazyk

Úvod do lekce 9 - nová slovní zásoba, poslech druhého videa str. 67-68

Prvouka - Živá příroda - rostliny.  Uč. str. 78, opakování tématu - test PS str.56. Hodina v pátek 7.6.odpadá.

 

Týden od 27.5. do 31. 5. 2024

Český jazyk

Slovesa - časování

 • učebnice do str. 103
 • prac. sešit II. do str. 36
 • písanka II. do str. 26
 • Jsem čtenář do str. 45

Matematika

Převody jednotek

 • učebnice 8. díl - do str. 54
 • prac. sešit II. do str. 40

Geometrie

Opakování

 • pracovní sešit do str. 33

Anglický jazyk

Úvod do lekce 9 - nová slovní zásoba, poslech druhého videa str. 67-68

Prvouka - Živá příroda - rostliny.  Uč. do str. 77. PS str. do 56

 

Týden od 20.5. do 24. 5. 2024

Český jazyk

Slovesa - osoba, číslo a čas

 • učebnice do str. 101
 • prac. sešit II. do str. 35
 • písanka II. do str. 25
 • Jsem čtenář do str. 42

Matematika

Násobení a dělení čísly zakončenými nulou.

 • učebnice 8. díl - do str. 50
 • prac. sešit II. do str. 38

Geometrie

Čtyřúhelníky

 • pracovní sešit do str. 31

Anglický jazyk

Unit 8 - Our family life: work book: 62-63

Prvouka - Živá příroda - rostliny.  Uč. str. 70-72. PS str. 53

Týden od 13.5. do 17. 5. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po Z - význam slov, užití ve větách. Opakování vyjmenovaných slov po obojetných souhláskách.

 • učebnice do str. 96
 • prac. sešit II. do str. 31
 • písanka II. do str. 23
 • Jsem čtenář do str. 42

Matematika

Dělení se zbytkem

 • učebnice 8. díl - do str. 44
 • prac. sešit II. do str. 34

Geometrie

Čtyřúhelníky

 • pracovní sešit do str. 31

Anglický jazyk

Unit 8 - Our family life: work book: 62-63

Prvouka - Živá příroda - rostliny.  Uč. str. 68,69. PS str. 52, 53.

 

Týden od 6.5. do 10. 5. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V - shrnutí.

 • učebnice do str. 91
 • prac. sešit II. do str. 28
 • písanka II. do str. 23
 • Jsem čtenář do str. 40

Matematika

Zaokrouhlování na 10 a na 100. Dělení se zbytkem - úvod.

 • učebnice 8. díl - do str. 37
 • prac. sešit II. do str. 31

Geometrie

Čtyřúhelníky

 • pracovní sešit do str. 29

Anglický jazyk

Unit 8 - Our family life: work book: 60-61

Prvouka - Živá příroda - člověk. Pečujeme o své zdraví - opakování, test  str. 67

 

 

Týden od 29.4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V - procvičování.

 • učebnice do str. 89
 • prac. sešit II. do str. 26
 • písanka II. do str. 21
 • Jsem čtenář do str. 40

Matematika

Číselný obor do 1000. Sčítání a odčítání trojciferných čísel. Slovní úlohy. Zaokrouhlování na 10 a na 100.

 • učebnice 8. díl - do str. 36
 • prac. sešit II. do str. 30

Geometrie

Čtyřúhelníky

 • pracovní sešit do str. 30

Anglický jazyk

Unit 8 - Our family life: work book: 59-60

Prvouka - Živá příroda - člověk. Svaly, jak rosteme a vyvíjíme se. Učebnice str. 63,64. PS str. 47,48.

Týden od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S - opakování. Vyjmenovaná slova po V.

 • učebnice do str. 87
 • prac. sešit II. do str. 24
 • písanka II. do str. 19
 • Jsem čtenář do str. 38

Matematika

Číselný obor do 1000. Sčítání a odčítání trojciferných čísel. Slovní úlohy. Zaokrouhlování na 10 a na 100.

 • učebnice 8. díl - do str. 32
 • prac. sešit II. do str. 27

Geometrie

Trojúhelníky

 • pracovní sešit do str. 28

Anglický jazyk

Unit 7 - Our family life: work book: 57-58

Prvouka - Živá příroda Člověk - str. 62,63 PS 46,47,48

Týden od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

 • učebnice do str. 83
 • prac. sešit II. do str. 22
 • písanka II. do str. 18
 • Jsem čtenář do str. 39

Matematika

Číselný obor do 1000. Sčítání a odčítání trojciferných čísel. Slovní úlohy.

 • učebnice 8. díl - do str. 32
 • prac. sešit II. do str. 26

Geometrie

Trojúhelníky

 • pracovní sešit do str. 28

Anglický jazyk

Unit 7 - On the farm: testování - poslech, čtení a psaní, scio testy

Prvouka - Živá příroda - Člověk PS str.46, učeb. str. 61,62

Týden od 2. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

 • učebnice do str. 78
 • prac. sešit II. do str. 20
 • písanka II. do str. 16
 • Jsem čtenář do str. 37

Matematika

Číselný obor do 1000. Přičítání a odčítání dvojciferných čísel. Slovní úlohy.

 • učebnice 8. díl - do str. 27
 • prac. sešit II. do str. 24

Geometrie

Trojúhelníky

 • pracovní sešit do str. 26

Anglický jazyk

Unit 7 - On the farm: opakování slovní zásoby, nová gramatika do not, does not učebnice str. 52- 54

Prvouka - Živá příroda - Člověk PS str.45, učeb. str. 59,60

Týden od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P

 • učebnice do str. 75
 • prac. sešit II. do str. 18
 • písanka II. do str. 14
 • Jsem čtenář do str. 35

Matematika

Číselný obor do 1000. Přičítání a odčítání dvojciferných čísel. Slovní úlohy.

 • učebnice 8. díl - do str. 25
 • prac. sešit II. do str. 20

Anglický jazyk

Unit 7 - On the farm: druhá část slovní zásoby str. 51 - 52

Prvouka - NEVYUČOVÁNO - Velikonoční prázdniny.

 

Týden od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

Podstatná jména - rod, číslo a pád.

 • učebnice do str. 69
 • prac. sešit II. do str. 15
 • písanka II. do str. 12
 • Jsem čtenář do str. 33

Matematika

Číselný obor do 1000. Přičítání a odčítání dvojciferných čísel. Slovní úlohy.

 • učebnice 8. díl - do str. 21
 • prac. sešit II. do str. 18

Geometrie

Mnohoúhelníky

 • pracovní sešit do str. 24

Anglický jazyk

Unit 7 - On the farm: první část slovní zásoby str. 49 - 50

Prvouka - dopracujeme téma Živá příroda - živočichové do  PS str. 43 uč. 57 + opakování.

 

Týden od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk

Opakování slovních druhů. Podstatná jména - rod a číslo

 • učebnice do str. 67
 • prac. sešit II. do str. 12
 • písanka II. do str. 10
 • Jsem čtenář do str. 32

Matematika

Číselný obor do 1000. Přičítání a odčítání jedno a dvojciferných čísel.

 • učebnice 8. díl - do str. 20
 • prac. sešit II. do str. 15

Geometrie

Oprava opakování - polopřímky a vzájemná poloha přímek

 • pracovní sešit do str. 22

Anglický jazyk

Unit 6 - Master chef: opakování a testovani str. 47-48

Unit 7- On the farm: úvod do nové lekce str. 49

 

Prvouka - Dělení živočichů podle druhu potravy. Živočichové a člověk - společné a rozdílné znaky lidí s ostatními živočichy, uč. str. 56,57 PS 42.

 

Od 4.3. do 8.3. 2024 jarní prázdniny.

 

Týden od 26. 2. do 1. 3. 2024

Český jazyk

Slovesa a neohebné slovní druhy

 • učebnice do str. 65
 • prac. sešit II. do str. 12
 • písanka II. do str. 7
 • Jsem čtenář do str. 30

Matematika

Číselný obor do 1000. Přičítání a odčítání jedno a dvojciferných čísel.

 • učebnice 8. díl - do str. 15
 • prac. sešit II. do str. 13

Geometrie

Oprava opakování - polopřímky a vzájemná poloha přímek

 • pracovní sešit do str. 22

Anglický jazyk

Unit 6 - Master chef - druhá část nové slovní zásoby - učebnice str. 43-44

 

Prvouka - ŽIVÁ PŘÍRODA - Dělení obratlovců uč. str. 54,55 PS 41,

Týden od 19. 2. do 23. 2. 2024

Český jazyk

Zájmena, číslovky a slovesa.

 • učebnice do str. 62
 • prac. sešit II. do str. 9
 • písanka II. do str. 7
 • Jsem čtenář do str. 29

Matematika

Číselný obor do 1000. Přičítání a odčítání jedno a dvojciferných čísel.

 • učebnice 8. díl - do str. 13
 • prac. sešit II. do str. 10

Geometrie

Opakování - polopřímky a vzájemná poloha přímek

 • pracovní sešit do str. 22

Anglický jazyk

Unit 6 - Master chef - nová slovní zásoba - učebnice str. 41 - 42

 

Prvouka - ŽIVÁ PŘÍRODA - živočichové uč. str. 48,49 PS 39,40

Týden od 12.2. do 16.2. 2024

Český jazyk

Přídavná jména a zájmena.

 • učebnice do str. 58
 • prac. sešit II. do str. 6
 • písanka II. do str. 4
 • Jsem čtenář do str. 27

Matematika

Číselný obor do 1000. Vyvození. Pamětné sčítání a odčítání celých stovek. Přičítání a odčítání jedno a dvojciferných čísel.

 • učebnice 8. díl - do str. 11
 • prac. sešit II. do str. 9

Geometrie

Opakování - polopřímky a vzájemná poloha přímek

 • pracovní sešit do str. 22

Anglický jazyk

Unit 5  - Hello, doctor - opakování slovní zásoby, slovesa HAVE GOT, HAS GOT a SHOULD

Příprava na závěrečný test unit 5

Prvouka

Živá příroda - ŽIVOČICHOVÉ PS str. 37

 

Týden od 4.2. do 9.2. 2024

Český jazyk

Tvarosloví. Slovní druhy - přehled. Rozdělení na ohebné a neohebné. Podstatná jména.

 • učebnice do str. 57
 • prac. sešit II. do str. 5
 • písanka II. do str. 3
 • Jsem čtenář do str. 26

Matematika

Číselný obor do 1000. Vyvození. Orientace na číselné ose. Pojmy stovky, desítky, jednotky. Rozvinutý zápis čísel. Porovnávání čísel.

 • učebnice 8. díl - do str. 8
 • prac. sešit II. do str. 7

Geometrie

Vzájemná poloha přímek

 • pracovní sešit do str. 20

Anglický jazyk

Unit 5  - Hello, doctor - opakování nové slovní zásoby, časování slovesa HAVE GOT, nová gramatika: DON'T = do not

Prvouka

Živá a neživá příroda - měření PS 33,34. Živá příroda - živočichové úvod.

 

Týden od 29.1. do 2.2. 2024

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov po B, L a M. Tvarosloví - slovní druhy.

 • učebnice do str. 54
 • prac. sešit do str. 41
 • písanka do str. 32
 • Jsem čtenář do str. 24

Matematika

Zlomky - čtení a zápis. Číselný obor do 1000.

 • učebnice do str. 64
 • prac. sešit do str. 48

Geometrie

Vzájemná poloha přímek

 • pracovní sešit do str. 20

Anglický jazyk

 

Unit 5: Hello doctor: str. 35 - 36

What's the matter? Should, Shouldn't opakování časování slovesa TO HAVE

Prvouka

Živá a neživá příroda - pololetní opakování. Teplo a světlo ze slunce.

Týden od 22.1. do 26.1. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M - procvičování. Opakování vyjmenovaných slov po B, L a M.

 • učebnice do str. 53
 • prac. sešit do str. 41
 • písanka do str. 32
 • Jsem čtenář do str. 24

Matematika

Jednotky objemu, teploty, času a rychlosti. Zlomky - úvod.

 • učebnice do str. 63
 • prac. sešit do str. 47

Geometrie

 • Úhel, pravý úhel, přímky - svislé, vodorovné, vzájemná poloha

 • pracovní sešit do str. 19

Anglický jazyk

 

Prvouka

Živá a neživá příroda - půda. Uč. 39-40, PS 29,30. Opakování.

Týden od 15.1. do 19.1. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M - dvojice stejně znějících slov, jiné tvary vyjmenovaných slov, užití slov ve větách.

 • učebnice do str. 49
 • prac. sešit do str. 37
 • písanka do str. 28
 • Jsem čtenář do str. 24

Matematika

Dělení mimo rozsah malé násobilky, slovní úlohy, jednotky délky, hmotnosti, objemu a teploty

 • učebnice do str. 57
 • prac. sešit do str. 43

Geometrie

 • Úhel, pravý úhel, přímky - svislé, vodorovné, vzájemná poloha

 • pracovní sešit do str. 17

Anglický jazyk

Opakování a příprava na test UNIT 4.

Prvouka

Živá a neživá příroda - horniny a nerosty, půda. Opakování - voda, koloběh vody v přírodě. Příprava na opakovací práci.

Týden od 8.1. do 12.1. 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L - procvičování. Vyjmenovaná slova po M - seznámení s řadou VS a jejich významem.

 • učebnice do str. 46
 • prac. sešit do str. 35
 • písanka do str. 27
 • Jsem čtenář do str. 22

Matematika

Násobení mimo rozsah malé násobilky, vyvození písemného násobení

 • učebnice do str. 53
 • prac. sešit do str. 38

Geometrie

 • Úhel, pravý úhel, přímky - svislé, vodorovné, vzájemná poloha

 • pracovní sešit do str. 17

Anglický jazyk

 • Bronz book page 27
 • Opakování slovní zásoby unit 4
 • New song se Steavem
 • představení nové gramatiky

Prvouka

Živá a neživá příroda - vlastnosti látek -opakování. Voda, koloběh vody v přírodě, vzduch.

Týden od 3. ledna do 5. ledna 2024

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L - dvojice stejně znějících slov. Užití slov ve větách. Tvary vyjmenovaných slov.

 • učebnice do str. 44
 • prac. sešit do str. 33
 • písanka do str. 27
 • Jsem čtenář do str. 21

Matematika

Násobení mimo rozsah malé násobilky

 • učebnice do str. 50
 • prac. sešit do str. 36

Geometrie

 • Polopřímky

 • pracovní sešit do str. 15

Anglický jazyk

časování slovesa TO HAVE, osobní zájemena, reading

Prvouka

SVĚT KOLEM NÁS -  Zboží. PS  str. 24 + opakování str. 25, učebnice str. 29 + opakování str. 30

 

Týden od 18. prosince do 22. prosince

Celý týden bude věnovaný vánoční tematice

 • v pondělí zavítá do školy pan včelař ze Semtínku a povypráví dětem o životě včel a jejich důležitosti. Vyrobíme si s ním svíčku z pravého včelího vosku a ochutnáme med 
 • v úterý si užijeme krásné představení na ledě ve Vánočním příběhu
 • ve středu si mimo jiné v rámci proiektového dne upečeme vánočku a vyzkoušíme vánoční zvyky našich předků
 • ve čtvrtek vyrobime krmitka a umístíme je společně na školní zahradu, aby i ptáčci dostali svůj vánoční dárek
 • v pátek si uděláme ve třídě společnou nadílku, budeme si povídat a těšit se na Ježíška a pokud byste dětem do krabičky dali pár kousků cukroví, bude atmosféra ještě hezčí


Týden od 11.prosince do 15.prosince 2023

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B - shrnutí učiva. Vyjmenovaná slova po L - úvod.

 • učebnice do str. 41
 • prac. sešit do str. 30
 • písanka do str. 23
 • Jsem čtenář do str. 21

Matematika

 • Písemné sčítání více čísel, počítání bez a se závorkami

 • učebnice do str. 48
 • prac. sešit do str. 33

Geometrie

 • Geometrická tělesa - krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule

 • pracovní sešit do str. 11

Anglický jazyk

 • Bronz book page 25, 26
 • Nové video č. 1 se Steavem
 • představení nové slovní zásoby

Prvouka

SVĚT KOLEM NÁS -  Zboží. PS  str. 24 + opakování str. 25, učebnice str. 29 + opakování str. 30

 

Týden od 4.prosince do 8.prosince 2023

 

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po B - význam slov, tvary vyjmenovaných slov, jejich užití ve větách

 • učebnice do str. 38
 • prac. sešit do str. 28
 • písanka do str. 22
 • Jsem čtenář do str. 20

Matematika

 • Písemné sčítání více čísel, počítání bez a se závorkami

 • učebnice do str. 48
 • prac. sešit do str. 31

Geometrie

 • Geometrická tělesa - krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule

 • pracovní sešit do str. 11

Anglický jazyk

 • Bronz book page 23-24
 • Vazba There is, There are - viz gramatika str. 21
 • Unit 3: souhrnné opakování a testování lekce 3

Prvouka

SVĚT KOLEM NÁS - Suroviny z neživé přírody. Výrobek a zboží. PS dopracujeme 22,23 +24. uč. str. 27,28

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života