Týdenní plán učiva

Týden od 10.6. do 14. 6. 2024

Český jazyk

Shoda podnětu s přísudkem

Slovesa - tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa, časování sloves

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 111
 • pracovní sešit II. díl strana 40
 • Jsem čtenář do str. 42 - Historie dalekohledu

Sloh - Měsíc květen

Matematika

Zlomky.

Převody plošných jednotek, počítání obsahu.

Roznásobení závorek.

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem, pamětné násobení pomocí rozkladu.

 • učebnice do str. 60
 • pracovní sešit II. díl  strana 48

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str.  44. Jednotky a základní převody jednotek.

Anglický jazyk

Unit 9 Shopping clothes.

Nová slovní zásoba - shopping, dress, clothes, trousers, shorts, sweater, season - spring, summer, autumn, winter.

make the bed, clean my teeth, have a shouwer, watch TV, go to school, load, unload, wash, hoover, tidy

 • Bronz book page 67 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Opakování, závěrečné testy

Vlastivěda - souhrnné opakování - v pátek 14.6. píšeme test - učebnice str. 48, 49 - v pondělí 10.6. společná příprava na test.

 

 

Týden od 3.6. do 7. 6. 2024

Český jazyk

Slovesa - tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa, časování sloves

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 98
 • pracovní sešit II. díl strana 30
 • Jsem čtenář do str. 42 - Historie dalekohledu

Sloh - Měsíc květen

Matematika

Převody plošných jednotek, počítání obsahu.

Roznásobení závorek.

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem, pamětné násobení pomocí rozkladu.

 • učebnice do str. 50
 • pracovní sešit II. díl  strana 38

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str.  40. Jednotky a základní převody jednotek.

Anglický jazyk

Unit 8 - My family

Unit 8 Our my family

Nová slovní zásoba - make the bed, clean my teeth, have a shouwer, watch TV, go to school, load, unload, wash, hoover, tidy

 • Bronz book page 57 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Příroda v létě, ekosystém v rybníku. Pracovní sešit 43. 

Vlastivěda - Hodiny v pondělí 3.6. a v pátek 7.6.odpadají.

 

Týden od 27.5. do 31. 5. 2024

Český jazyk

Slovesa

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 86
 • pracovní sešit II. díl strana 24
 • Jsem čtenář do str. 42 - Historie dalekohledu

Sloh - Měsíc květen

Matematika

Roznásobení závorek

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem, pamětné násobení pomocí rozkladu.

 • učebnice do str. 40
 • pracovní sešit II. díl  strana 28

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 37 Jednotky a základní převody jednotek

Anglický jazyk

Unit 8 - My family

Unit 8 Our my family

 • Bronz book page 57 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Příroda v létě, ekosystém v rybníku. Pracovní sešit 43. 

Vlastivěda - Sametová revoluce. Str.39. Doba po sametové revoluci str. 40 -41.

Týden od 20.5. do 24. 5. 2024

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 76
 • pracovní sešit II. díl strana 22
 • Jsem čtenář do str. 37

Sloh - Měsíc květen

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem, pamětné násobení pomocí rozkladu.

 • učebnice do str. 40
 • pracovní sešit II. díl  strana 28

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 33

Anglický jazyk

Unit 8 - My family

Unit 7 Master |Chef, Test - celkové opakování

 • Bronz book page 55 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Charakteristika jarní přírody, pracovní sešit strana 40, poznávání rostlin dle stonku, stvolu a lodyhy. 

 

Vlastivěda - Co změnila komunistická vláda uč. str. 38.

Týden od 13.5. do 17. 5. 2024

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 74
 • pracovní sešit II. díl strana 20
 • Jsem čtenář do str. 37

Sloh - Pranostiky, rčení a přísloví

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem, pamětné násobení pomocí rozkladu.

 • učebnice do str. 38
 • pracovní sešit II. díl  strana 26

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 31

Anglický jazyk

Unit 7 Master |Chef

 • Bronz book page 55 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Charakteristika jarní přírody, pracovní sešit strana 40, poznávání rostlin dle stonku, stvolu a lodyhy. 

Vlastivěda - Co změnila komunistická vláda uč. str. 37

 

 

Týden od 6.5. do 10. 5. 2024

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 73
 • pracovní sešit II. díl strana 18
 • Jsem čtenář do str. 36

Sloh - Den matek. 

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 37
 • pracovní sešit II. díl  strana 24

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 29

Anglický jazyk

Unit 7 Master |Chef

 • Bronz book page 53 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Charakteristika jarní přírody, pracovní sešit strana 39.

Vlastivěda - V naší republice po válce - uč. str. 36

 

Týden od 29.4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů

 • učebnice do str. 71
 • pracovní sešit II. díl strana 16
 • Jsem čtenář do str. 35

Sloh - Histrorie Národního divadla v Praze

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 36
 • pracovní sešit II. díl  strana 25

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 28

Anglický jazyk

Unit 7 Master |Chef

 • Bronz book page 53 Song
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Charakteristika jarní přírody, pracovní sešit strana 36

Vlastivěda - Opakování 2. světová válka. V pátek 3.5. - opakovací test str. 35 v učebnici.

 

 

 

Týden od 22. do 26. 4. 2024

 

Vlastivěda - 2. světová válka str. 31, 32 učebnice

 

Týden od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského

Poznávání slovních druhů

 • učebnice do str. 69-70
 • pracovní sešit II. díl strana 14
 • Jsem čtenář do str. 34

Sloh - vyprávění o Velikonocích.

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 24
 • pracovní sešit II. díl  strana 21
 • čtvrtletní opakování ze strany 21

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 26

Anglický jazyk

Unit 7 Master |Chef

 • Bronz book page 51
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - Charakteristika jarní přírody, pracovní sešit strana 33

Vlastivěda - 2. světová válka str. 31 učebnice

 

Týden od 2. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského

Poznávání slovních druhů

 • učebnice do str. 69-70
 • pracovní sešit II. díl strana 14
 • Jsem čtenář do str. 32

Sloh - vyprávění o Velikonocích.

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 27
 • pracovní sešit II. díl  strana 21
 • čtvrtletní opakování ze strany 21

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 25

Anglický jazyk

Unit 6 Master |Chef

 • Bronz book page 48
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee
 • Opakovaní - test

Přírodověda - Charakteristika jarní přírody, pracovní sešit strana 32.

Vlastivěda - Jsme samostatný stát - Jak republika hospodařila, jak se žilo v nové republice uč. str. 29, 30.

Týden od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského

Poznávání slovních druhů

 • učebnice do str. 68
 • pracovní sešit II. díl strana 12
 • Jsem čtenář do str. 32

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 26
 • pracovní sešit II. díl  strana 19

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 23

Anglický jazyk

Unit 6 Master |Chef

 • Bronz book page 48
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride, slice, pour, serve, mix, pee

Přírodověda - znaky jara, naše řeky

                    ucebnice strana 

Vlastivěda - Jsme samostatný stát - vznik Československé republiky učebnice  str. 28, 29

 

Týden od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů

 • učebnice do str. 61
 • pracovní sešit II. díl strana 8
 • Jsem čtenář do str. 42

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 19
 • pracovní sešit II. díl  strana 14

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 23

Anglický jazyk

Unit 6 Master |Chef

 • Bronz book page 43
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Měříme, vážíme podle jednotek. 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

Vlastivěda -  opakování - učeb. testík na str. 25.

Novověk - Jsme samostatný stát. T.G. Masaryk.

 

Týden od 11. 3. do 15. 3. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b, f, l ,m, p, s, v, z

Poznávání slovních druhů

 • učebnice do str. 59
 • pracovní sešit II. díl strana 8
 • Jsem čtenář do str. 42

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 1 000 000

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 17
 • pracovní sešit II. díl  strana 12

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 23

Anglický jazyk

Unit 6 Master |Chef

 • Bronz book page 41
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Měříme, vážíme podle jednotek. 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

Vlastivěda - První světová válka - Jak jsme žili za války uč. str.23,24 - opakování.

 

Týden od 26. 2. do 1. 3. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z.

Poznávání slovních druhů.

Sedm pádů

Nový pracovní sešit II. díl strana 6

 • učebnice do str. 59
 • pracovní sešit II. díl strana 6
 • Jsem čtenář do str. 40

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 100 000.

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 56
 • pracovní sešit II. díl  strana 10

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 21

Anglický jazyk

Unit 6 Master |Chef

 • Bronz book page 41
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Měříme, vážíme podle jednotek. 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

 

Vlastivěda - Průmyslová revoluce v Čechách- vynálezy mění život lidí. Projekt -prezentace.

 

Týden od 19.2. do 23.2. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z.

Poznávání slovních druhů.

Pády

Nový pracovní sešit II. díl strana 6

 • učebnice do str. 56
 • pracovní sešit II. díl strana 5
 • Jsem čtenář do str. 40

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 100 000.

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 9
 • pracovní sešit II. díl  strana 10

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 20

Anglický jazyk

Unit 5 - My docktor

 • Bronz book page 38
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Měříme, vážíme podle jednotek. 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

Vlastivěda - Průmyslová revoluce v Čechách- vynálezy mění život lidí. Projekt - dokončení.

Týden od 12.2. do 16.2. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z.

Poznávání slovních druhů.

Sedm pádů

Nový pracovní sešit II. díl strana 4.

 • učebnice do str. 55
 • pracovní sešit II. díl strana 5
 • Jsem čtenář do str. 40

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky, matematické operace do 100 000.

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 56
 • pracovní sešit II. díl  strana 5.

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 20

Anglický jazyk

Unit 5 - My docktor

 • Bronz book page 38
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Měříme, vážíme podle jednotek. 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

 

Vlastivěda - Průmyslová revoluce v Čechách- vynálezy mění život lidí. Projekt.

 

Týden od 4.2. do 9.2. 2024

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z.

Poznávání slovních druhů.

Nový pracovní sešit II. díl strana 4.

 • učebnice do str. 51
 • Jsem čtenář do str. 38

Matematika

Převody jednotek, římská čísla, zlomky

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 56
 • prac. sešit do str. 43

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 18

Anglický jazyk

Unit 5 - My docktor

 • Bronz book page 35
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

Vlastivěda

Osvícenství, učebnice str. 14,15  + projekt Vynálezy mění život lidí.

 

Týden od 29.1. do 2.2. 2024

 

Český jazyk

Opakování tradice, zvyky a obyčeje v našich zemí. Symboly lednových pranostik.

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z.

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 49
 • Jsem čtenář do str. 23

Matematika

Převody jednotek

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 48
 • prac. sešit do str. 37

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 17

Anglický jazyk

Unit 5 - My docktor

 • Bronz book page 35
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 •  

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 50
 • pracovní sešit str. 30

 

Vlastivěda

Marie Terezie a Josef II. uč. str. 14,15. Zadání projektové práce - Vynálezy mění život lidí.

 

 

Týden od 22.1. do 26.1. 2024

 

Český jazyk

Opakování tradice, zvyky a obyčeje v našich zemí. Symboly lednových pranostik.

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z.

Poznávání slovních druhů.

 • učebnice do str. 49
 • prac. sešit do str. 40
 • Jsem čtenář do str. 14

Matematika

Převody jednotek

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 42
 • prac. sešit do str. 37

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 14

Anglický jazyk

Unit 4- My home

 • Bronz book page 29
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 • Souhrné opakování Unit 4.

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 25
 • pracovní sešit str. 28

 

Vlastivěda

Život na začátku novověku, J. A. Komenský. 

 

 

Týden od 15.1. do 19.1. 2024

 

Český jazyk

Opakování tradice, zvyky a obyčeje v našich zemí. Symboly lednových pranostik.

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z

Slovní druhy

 • učebnice do str. 47
 • prac. sešit do str. 39
 • Jsem čtenář do str. 14

Matematika

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 48
 • prac. sešit do str. 35

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 14

Anglický jazyk

Unit 4- My home

 • Bronz book page 29
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 • Unit 3: souhrnné opakování a testování lekce 3

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 24
 • pracovní sešit str. 26

Vlastivěda

V pondělí 15. 1. pololetní písemná práce. Novověk - úvod do tématu. (nová učebnice). Baroko. Všichni žáci přinesou současnou učebnici k vybrání.

 

Týden od 8. ledna do 12. ledna

Český jazyk

Opakování tradice, zvyky a obyčeje v našich zemí. Symboly lednových pranostik.

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov b,f,l,m,p,s,v,z

Slovní druhy

 • učebnice do str. 47
 • prac. sešit do str. 37
 • Jsem čtenář do str. 14

Matematika

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 48
 • prac. sešit do str. 33

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

 • pracovní sešit do str. 10

Anglický jazyk

Unit 4- My home

 • Bronz book page 27
 • Vazba There is, There are - viz gramatika , slovesa go, do, can, play. ride
 • Unit 3: souhrnné opakování a testování lekce 3

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 23
 • pracovní sešit str. 26

Vlastivěda

Renesance - stavební sloh, oblékání, život v renesanci. Opakování učiva.

V pondělí 15. 1. pololetní písemná práce (test na konci učebnice - žáci seznámeni s obsahem testu, test z probraného učiva, zadání k opakování i termín testu dne 5.1.).

Týden od 3. ledna do 5. ledna

 

Český jazyk

Opakování tradice, zvyky a obyčeje v našich zemí. Symboly lednových pranostik.

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov

 • učebnice do str. 36
 • prac. sešit do str. 33
 • Jsem čtenář do str. 10

Matematika

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 46
 • prac. sešit do str. 31

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky

 • pracovní sešit do str. 10

Anglický jazyk

Unit 3- My home

 • Bronz book page 24-26
 • Vazba There is, There are - viz gramatika 
 • Unit 3: souhrnné opakování a testování lekce 3

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 22
 • pracovní sešit str. 25

 

Celý týden budeme opakovat po prázdninách. 

Týden od 18. prosince do 22. prosince

Celý týden bude věnovaný vánoční tematice

 • v pondělí zavítá do školy pan včelař ze Semtínku a povypráví dětem o životě včel a jejich důležitosti. Vyrobíme si s ním svíčku z pravého včelího vosku a ochutnáme med 
 • v úterý si užijeme krásné představení na ledě ve Vánočním příběhu
 • ve středu si mimo jiné v rámci proiektového dne upečeme vánočku a vyzkoušíme vánoční zvyky našich předků
 • ve čtvrtek vyrobime krmitka a umístíme je společně na školní zahradu, aby i ptáčci dostali svůj vánoční dárek
 • v pátek si uděláme ve třídě společnou nadílku, budeme si povídat a těšit se na Ježíška a pokud byste dětem do krabičky dali pár kousků cukroví, bude atmosféra ještě hezčí

 

Týden od 11. prosince - 15. prosince 2023

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov

 • učebnice do str. 35
 • prac. sešit do str. 32
 • Jsem čtenář do str. 9

Matematika

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 45
 • prac. sešit do str. 30

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky

 • pracovní sešit do str. 9.

Anglický jazyk

Unit 3- My home

 • Bronz book page 24-25
 • Vazba There is, There are - viz gramatika 
 • Unit 3: souhrnné opakování a testování lekce 3

Přírodověda

Zimní příroda 

 • učebnice str. 21
 • pracovní sešit str. 24

Vlastivěda 

Mistr Jan Hus - projektová hodina.  Uč. str. 36

Týden od 4. prosince - 8. prosince 2023

Český jazyk

Stavba slova - opakování vyjmenovaných slov

 • učebnice do str. 34
 • prac. sešit do str. 29
 • Jsem čtenář do str. 9

Matematika

Matematické operace s přirozenými čísly do 1000, zaokrouhlování, slovní úlohy.

Opakujeme sčítání a odčítání trojciferných čísel pod sebou a malou násobilku.

Písemné dělení dvouciferným činitelem

 • učebnice do str. 44
 • prac. sešit do str. 29

Geometrie

Přímky, polopřímky, úsečky

 • pracovní sešit do str. 9.

Anglický jazyk

Unit 3- My home

 • Bronz book page 23-24
 • Vazba There is, There are - viz gramatika 
 • Unit 3: souhrnné opakování a testování lekce 3

Přírodověda

Rozdělení živočišné říše

 • učebnice str. 20
 • pracovní sešit str. 23

Vlastivěda 

Karel IV. - myšlenková mapa, opakování z projektové hodiny.

Husitské války. Mistr Jan Hus.  Uč. str.36

 

 

Přidáno 15. 9. 2023, autor: J4W Admin

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života