Výstražná stávka

Výstražná stávka

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanými opatřeními připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023.

 

Tento den bude celá naše škola uzavřená. Oběd bude automaticky odhlášen.

Naším společným zájmem nepochybně je, aby děti získaly kvalitní vzdělání. Navrhovaná vládní opatření jdou proti všemu dobrému, co menší škola žákům a rodičům nabízí. V toto chvíli nám hrozí „pouze“ pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny v hlavních předmětech, jako jsou angličtina a čeština, ve kterých je samozřejmě vzdělávání efektivnější. Snížení prostředků na asistenty pedagoga ohrozí společné vzdělávání s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby. Nebude na pořizování nových učebnic a pomůcek pro vzdělávání.

Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude velmi těžké zajistit provoz školy. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování. Určitě nechcete připravovat dětem vedle svačinek i studené obědy. Čím dál častěji se také hovoří i o možné likvidaci malotřídek. Je to prý zbytečná a drahá záležitost. Fakt, že jsou při nich často mateřské školy, to už je mimo rozlišovací schopnost současného vedení ministerstva. Rosovice ale určitě po 215 letech o školu nepřijdou! Uděláme pro to, společně s vedením obce, co bude v našich silách.

Důvodem stávky nejsou platy učitelů. Jen chceme vytvořit dětem ty nejlepší podmínky pro vzdělávání, pro jejich perspektivní budoucnost.

Ke stávce se přihlásili všichni zaměstnanci školy, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Jsme si vědomi, že některým z Vás způsobí stávka nejrůznější komplikace. Nevidíme ale za současné situace jiné řešení, než se připojit k celorepublikovému protestu. Příčinou komplikací pro všechny je především neschopnost vlády realizovat svou vlastní prioritu - školství.

Děkujeme všem za pochopení a podporu našich požadavků.

Za všechny zaměstnance naší školy

Mgr. Veronika Procházková

ředitelka ZŠ a MŠ Rosovice

 

Přidáno 27. 11. 2023, autor: Správce webu

Loga projektů a partnerů

Rodiče vítáni
Školka v pohybu
Ovoce, zelenina a mléko do škol
OP JAK
Národní plán obnovy
Women for women
Etela
Brdy Vltava
Se Sokolem do života